Titulek a menu

PAMÁTNÉ, VÝZNAMNÉ STROMY—Lipová alej - Gagarinova ul.


alej po vysazení, 1941
(foto poskytl V.Blažek)


alej v dnešní době, (3-2014)
(foto J.J.)


informační tabule
(foto J.J.)


ČLÁNKY:

Památné stromořadí.   V.Klatovský, SL 2011, č.3, str.11


www.historiesuchdola.cz © 2013-2019