Titulek a menu

PAMÁTNÉ, VÝZNAMNÉ STROMY—Hraniční duby


(Zpracoval Ing.Vladimír Hynek, 11/2015)

Panem starostou – ing. Petrem Hejlem jsem byl upozorněn na mohutné duby, rostoucí na hranici mezi Suchdolem a Roztoky.
Jedná se patrně o hraniční duby, které by si pak zasluhovaly větší ochranu a měly by být prohlášeny za významné nebo památné stromy.
V porostu mezi těmito duby se nacházejí jak dub letní – Quercus robur, tak dub zimní – Quercus petrea.
Dále je třeba relativně přesně určit jejich stáří.


Naše hraniční duby.


hraniční duby - orientace


(foto V.Hynek, 2015)
duby Šk1 a Šk2
u mateřské školy

(foto V.Hynek, 2015)
dub Šk3
u mateřské školy

(foto V.Hynek, 2015)
skupina dubů D
umístění
 • Skupina dubů podél vedení VN.

 • (foto V.Hynek, 2015)
  dub D1
  umístění
 • Dub D1 na stráni vedle vedení VN,
  bližší k Vltavě.

 • (foto V.Hynek, 2015)
  dub D1, kmen
  .

  (foto V.Hynek, 2015)
  dub D2
  umístění
 • Dub D2 je ten bližší k vedení VN.

 • (foto V.Hynek, 2015)
  dub D3
  umístění
 • Dub D3 je trochu níže vedle vedení VN.

 • Určení stáří stromů.

  Přibližný odhad věku získáme nedestruktivní metodou a pak se budeme snažit v historických pramenech najít okolnost, která by mohla souviset se změnou hranic, nebo změnou vlastníka a následně se zasazením hraničních stromů.
  Při růstu stromu dochází v průběhu jeho života k pravidelnému přírůstku obvodu kmene. Máme-li tedy k dispozici dostatečný počet dvojic (obvod stromu, věk stromu), můžeme těmito body proložit lineární funkci, vypočítat konstantu úměrnosti mezi věkem a obvodem stromu : KQ, která pak bude sloužit pro výpočet věku z obvodu dubu.
  Jako soubor spolehlivých dat pro duby letní – Quercus robur posloužil seznam památných stromů, uvedený v knize: Kyzlík Pavel, Rudl Aleš: Památné stromy Prahy, Praha 2011. Pro 47 dvojic (obvod,věk) pro duby Q.robur vychází: y = 0,484 x + 1,0, kde y představuje věk dubu v rocích a x obvod kmene v cm dubu ve výšce 130 cm nad zemí. Pomocí takto určené konstanty KQ = 0,484 [rok/cm] byl určen průměrný věk našich 4 hraničních stromů na: 150 ± 8 let.

  K vysazení těchto hraničních stromů tedy došlo pravděpodobně mezi roky 1856 až 1874. případně 1848 až 1882.


  Historické okolnosti, které by mohly souviset se zasazením hraničních dubů.
  (Vypsáno z publikace: Laštovka Vladimír: Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Praha 1999)

  1838 - vysazeny třešně cestou ze Sedlce do Roztok (str.46)
  1848 - po zrušení roboty museli suchdolští občané platit vyvazovací poplatky klášteru. (47)
  1851 - stavba železnice, s tím byly spojeny bezesporu výkupy pozemků a změny majitelů (55)


  Pokud by se podařilo zjistit podrobněji, tj. nahlédnutím do dalších literárních pramenů, kronik, případně dotazem u „místních historiků“ další fakta v rozmezí let 1838 až 1882, která by se mohla týkat změn vlastnictví nebo pronájmů, propachtování půdy a s tím spojeným vymezováním hranic, dalo by to přesnější hodnoty stáří hraničních dubů mezi Suchdolem a Roztoky.
  V tomto směru se bude ubírat další moje pátrání.

  Pokud by někdo narazil byť na nepatrnou zmínku o něčem, co by mohlo vést k přesnějšímu určení věku těchto hraničních dubů, dejte mi, prosím, vědět na e-mail: admin@historiesuchdola.cz.


  Podrobnější informace:
  Hraniční duby- určení věku. (*.pdf)
  Duby obvod- věk. (* pdf)

  Ing.Vladimír Hynek 11/2015
  graf.úprava J.J.

 • Licence Creative Commons