STARÉ CESTY VEDOUCÍ PŘES SUCHDOL


Staré cesty, které procházely přes území Suchdola a na jeho konci u Kozých hřbetů se právě rozdělily:

Via Magna - vedla z Prahy do Saska
Lužická cesta - vedla z Prahy k Baltskému moři

Obě cesty vedly společně Prahy přes Lysolajského údolí k bývalému hostinci Na Chumberku, kde odbočovala cesta na Levý Hradec, pak cesty vedly podél Kamýcké ke Kozím hřbetům, kde se rozdělily - do Černého Vola (Via Magna) do Únětic (Lužická cesta).

(Ing.Petr Hejl, starosta městské části Praha-Suchdol )


trasa Lužické cesty   červená, mapa z roku 1720  (AHMP)


Obnovení rozcestníku- ulice Kamýcká


(foto J.J., 12/ 2016)

Byl obnoven 28.9.2016.

David Hroník, kameník
nalezl část původního rozcestníku,
asi 120 let starého
a nabídl jeho rekonstrukci.
Za přispění suchdolských dobrovolníků
a městské části byl rozcestník instalován.
René Šefr, umělecký kovář
zhotovil kovářskou práci.


Vypráví David Hroník (zde výňatek z celého textu).
celý text

Rozcestník byl nalezen asi padesát metrů od benzínové pumpy směrem na Horoměřice, potažmo směrem na Kozí hřbety a Únětice, kde byly nalezeny důkazy osídlení starověkými kulturami, později pak slovanskými kmeny.


Cesta je zakreslena na všech dobových mapách, např. 1.2.3. vojenské mapování, Povinné císařské otisky atd. viz obr.[1]
Za zmínku stojí také letecké mapování Československa z roku 1951. Někdy v padesátých letech byla cesta zaorána. Obr.[2]


Představil jsem tři verze obnovy rozcestníku. Poté jsem musel několik týdnú počkat na vyjádření suchdolské rady.


Nakonec zvítězila verze rekonstrukce rozcestníku se zachováním původního torza, s doplněním o podstavec, doplněním jeho chybějící části formou kované železnéh kontury jeho púvodního tvaru se symbolem kříže uprostřed.

Autor kované části, umělecký kovář René Šefr zvolil typ kříže, který bývá používán jako symbol naděje.


Instalace


Rozcestník byl odhalen 28.9.2016.


celý text (D.Hroník, 11/ 2016)

obnovení rozcestníku (článek v SL č.4 str. 18)

fotogalerie odhalení rozcestníku


 • Licence Creative Commons
 • RYCHLÉ ODKAZY

 • O WEBU
  mapa webu
  autorská práva
  vaše názory
  přispěvatelé
  archivy webu
 • FOTOGALERIE
  školní třídy
  pohlednice
  osobní galerie
  požár škol.pavilonu
  fotbal.kluby
 • OBEC
  chronologie
  místní názvy
  změna názvů ulic
  výstavba
  .
 • OSOBNOSTI
  osobnosti...
  starostové
  čestní občané
  lékaři
  jména na pomníku
 • ŠKOLY
  seznam učitelů ZŠ
  historie ZŠ
  ČZU
  mateřské
  .
 • SPORT
  fotbal
  tělocvičné jednoty
  foto fotbal.klubů
  foto ostatní sporty
  .
 • LOKALITY
  hospody
  Brandejsův statek
  kaplička
  památné stromy
  mlýny
 • SPOL.ORGANIZACE
  sokol
  ochotnické divadlo
  legionáři
  baráčníci
  hasiči
 • www.historiesuchdola.cz © 2013-2017