Titulek a menu

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL


TJ Sokol v Suchdole

1921
Jednota založena 3.4.1921.

Předcházel tomu průzkum mezi příznivci, zda jednotu založit.
oběžník, 9.3.1921   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
pozvánka na ustavující valnou hromadu z 28.3.1921  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)


Starostou byl zvolen František Urban.
Jako starosta působil do roku 1937.

Po založení jednoty se začalo hned pracovat.
školení, 3.5.1921  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
Sídlila v sále u Šíchů.


1922
Bylo postaveno letní cvičiště na místě pozdější sokolovny.

1923
18.11.1923 bylo rozhodnuto na mimořádné valné hromadě župy Podbělohorské , že TJ Sokol Suchdol, která byla doposud pobočkou TJ Sokol v Podbabě, se od 1.1.1924 osamostatní.
17.12.1923 bylo podána žádost o osamostatnění jednoty.
žádost o osamostatnění, 17.12.1923  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

Po problémech s povolením o osamostatnění Zemská správa nakonec tuto žádost nezapovídá.
rozhodnutí Zemské správy, 7.4.1924  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)(foto poskytl B.Sommer)
cvičení Sokola v roce 1925

(foto poskytl B.Sommer)
výřez z foto- prapor Sokola


1933
7.9.1933- Jednota dostává kinolicenci na provozování kina.
dokument-kinolicence  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

V letech 1933-1934 postavena sokolovna.
9.září 1934 slavnostně otevřena.


(foto poskytl L.Laška)

(poskytl B.Sommer)
pamětní odznak k otevření sokolovny

Fotogalerie otevření sokolovny(poskytla K. Lacinová)
Dorostenecký průkaz z roku 1935


1938
Starosta: Václav Holub
zvolení funkcionáři, 28.2.1938  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

1939
Starosta: František Mareš (z Roztok)
zvolení funkcionáři, 1939  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
nařízené oznámení pokračování v činnosti, 22.4.1939  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

1940
Starosta: František Mareš (z Roztok)
zvolení funkcionáři, 22.2.1940  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

1941
Starosta: František Mareš (z Roztok)
zvolení funkcionáři, 20.2.1941  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)logo z roku 1938

logo z roku 1941

logo z roku 1939


1942
Za okupace v roce 1942 činnost Sokola zastavena.
Sokolovna přešla do majetku Němců. Ti dovolili, aby se zde provozoval biograf, který zde zůstal až do osvobození.

1945
5.5.1945 TJ Sokol Suchdol obnovuje činnost.
oznámení obnovení činnosti z 16.11.1945  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
oznámení vzato na vědomí, 30.4.1946  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
Starosta: František Mareš

1948
Starosta: Ladislav Liška
seznam činnovníků 1948  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
výpis z evidence spolků, 1948  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

1951
Jednota mění název z TJ Sokol Suchdol na Sokol Suchdol u Prahy.
oznámení zněny názvu, 23.2.1951  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
vzetí na vědomí oznámení změny názvu, 28.2.1951

1.12.1951- ma základě výnosu ministerstva vnitra byl jednota zrušena.
Místo toho by zřízena závodní sokolská jednota "Sokol Sdružené komunální podniky Suchdol u Prahy", (zkratka Sokol SKP Suchdol) .
zrušení jednoty, 28.11.1951  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
Starosta: Josef Bříško

Uvítáme další informace pro zmapování dalšího období.


Zpravoval: J.J.- 2/2016, aktualizce: 2/ 2019


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha-západ

FOTOGALERIE:
seznam fotogalerií Sokol

ODKAZY:
 Česká obec sokolská- historiewww.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020