Titulek a menu

Jednota proletářské tělovýchovy (JPT)Jednoty proletářské tělovýchovy byly jednotlivé místní organizace FPT (Federace proletářské tělovýchovy).


JPT v Suchdole


29.11.1926- jednota přejmenována z FTDJ na JPT.
přejmenování FDTJ-JPT. 29.11.1926   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)

Předsedové:
...
1938- Švec František
seznam funkcionářů, 3.3.1938   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
....

19.11.1938 - jednota dobrovolně rozpuštěna.
Někteří členové přešli do DTJ.
oznámení i rozejití, 28.4.1939   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
odpověď-rozejití, 19.11.1939   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)

Již nebyla obnovena.(foto poskytl B.Sommer)
divadelní soubor JPT, představení hry "Písmákova dcera"
Suchdol 2.5.1928.


Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
obecní kronika
SOkA Praha západ

DOKUMENTY:
vzpomínky na FDTJ-JPT 1921-38   (L.Laška)
záznam změn DTJ-FDTJ, 10.7.1930   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
popis změn FDTJ-JPT, 1.8.1930   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
oznámení valné hromady, 28.1.1937   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
oznámení valné hromady, 7.2.1938   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)www.historiesuchdola.cz © 2013-2019