Titulek a menu

HÁZENÁ


Oddíl byl založen v roce 1963.

družstva vedoucí trenér
70.léta
žákyně Jaroslav Papáček Jaroslav Papáček
dorostenky Jan Krouský, Karel Havlík
ženy Karel Havlík
muži Jaroslav Papáček Jaroslav Papáček
80.léta
žáci V.Šamonil, Milan Kučera
žákyně V.Šamonil, Milan Kučera
dorostenky Jan Krouský Karel Havlík
ženy Jan Krouský Karel Havlík
muži V.Šamonil Míla Havlíček
90.léta
žáci V.Šamonil Milan Kučera
dorostenci V.Šamonil V.Šamonil
muži V.Šamonil V.Šamonil


Jaroslav Papáček

Karel Havlík

Míla Havlíček

Jan Krouský

Vilda Šamonil

Milan Kučera


1977
.

družstvo v roce 1977
jmenný popis


ZDROJE:
Suchdolská kronika
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce", Vladimír Laštovka, 1999
Z.Kučerová

FOTOGALERIE:
házenáwww.historiesuchdola.cz © 2013-2019