Titulek a menu

Federace proletářské tělovýchovy (FPT)Všeobecně:
FPT – dělnická tělovýchovná a sportovní organizace, pokračovatelka FDTJ. Vznikla roku 1926 sloučením FDTJ s ostatními dělnickými sportovními organizacemi v ČR (Rudá hvězda, Svaz dělnických cyklistů, Klub dělnických tenistů) na základě usnesení kongresu Rudé sportovní internacionály. Vydávala časopis Dělnická tělovýchova (v letech 1926–1929), Stadion (v letech 1930–1932) a Štafeta (v letech 1933–1938).
( www.cojeco.cz )

Federace proletářské tělovýchovy byla rozpuštěna v roce 1938.


FPT v Suchdole(foto poskytla Z.Kučerová)
cvičenci FPT v roce 1926

(foto poskytla Z.Kučerová)
stará garda FPT v roce 1926

(foto poskytla Z.Kučerová)
žactvo FPT v roce 1931

(foto poskytla Z.Kučerová)
dorostenky 1935

(foto poskytla Z.Kučerová)
žákyně 1935

(foto poskytla Z.Kučerová)
ženy 1935

(foto poskytla Z.Kučerová)
ženy 1935
.

(foto poskytla Z.Kučerová)
divadelní kroužek FPT v roce 1936

(foto poskytl J.Kožák)
fotbalista Olda Bělohradský


Zpracoval: J.J.
www.historiesuchdola.cz © 2013-2019