Titulek a menu

RUDÁ HVĚZDA SUCHDOL—SK SPARTA SUCHDOL1929- založení klubu.
Druhý fotbalový klub v Suchdole.

1
(foto poskytl J.Kozák)
zakládající mužstvo RH Suchdol, 1929


2
(foto poskytl J.Kozák)
RH Suchdol, stará garda,1930
3
(foto poskytl J.Kozák)
RH Suchdol, 1930

Fotogalerie RH Suchdol


Později se jmenoval S.K. Sparta Suchdol.

4
(foto poskytl L.Laška)

SK Sparta Suchdol, rok nezjištěn
.

5
(foto poskytl V.Blažek)

SK Sparta Suchdol, 1934
komentář

6
(foto poskytl p.Procházka)

SK Sparta Suchdol
hřiště v Unitasce, 1944

Od 1.5.1944 hrál na hřišti v Unitasce (propujčeno od klubu SK Praha-Sedlec)

poloha hřiště

7
(foto poskytl J.Zděnek)
mužstvo v roce 1944

1945- sloučení s klubem SK Suchdol.


Odznak a razítko klubu.


ZDROJE:
Obecní kronika
T.J. Slavoj Suchdol (L.Laška)
SOkA Praha Západ
Jaroslav Kozák

DOKUMENTY:
SK Sparta valná hromada 14.2.1937   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
SK Sparta funkcionáři 13.2.1938   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
SK Sparta funkcionáři 16.3.1939   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
SK Sparta pokračování v činnosti 3.5.1939   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
SK Sparta funkcionáři 18.2.1940  (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
SK Sparta funkcionáři 4.5.1940  (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
SK Sparta funkcionáři 23.2.1941  (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
SK Sparta funkcionáři 22.2.1942   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
SK Sparta propůjčení hřiště Unitas 18.5.1944  (L Laška)
SK Sparta Suchdol člen výboru 1944  (L Laška)
Přejmenování SK Sparta-Sk Slovan 24.6.1945   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
Žádost SK Suchdol o sloučení klubu 26.6.1945   (L Laška)
Povoleni sloučeni SK Suchdol a SK Sparta Suchdol 27.10.1945  (L Laška)www.historiesuchdola.cz © 2013-2019