Titulek a menu


Federace dělnických tělocvičných jednot (FDTJ)


Všeobecně:
Federace dělnických tělocvičných jednot vznikla odtržením od Svazu dělnických tělocvičných jednot v roce 1921 v souvislosti s rozštěpením sociálně demokratické strany a vznikem KSČ.
V roce 1926 úsilí KSČ o sjednocení organizací, vyústilo v ustavení Federace proletářské tělovýchovy (FPT), což v podstatě původní FDTJ oslabilo.


FDTJ v Suchdole

1921- vzniká oddělením se od DTJ (se vznikem KSČ).

1926- přejmenování na JPT (Jednota proletářské tělovýchovy).
popis změn spolku, 1.8.1930   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)

1938- JPT ukončuje činnost, někteří členové přecházejí do DTJ.(foto poskytl L.Laška)
FDTJ, spartakiáda, Maniny v roce 1921

(foto poskytl J.Pacolt)
FDTJ, spartakiáda, Maniny v roce 1921

(foto poskytl J.Pacolt)
FDTJ, spartakiáda, Maniny v roce 1921


(foto poskytl B.Sommer)
cvičení FDTJ Suchdol v roce 1932

vzpomínkové logo
.

Ukázky odznaků FDTJ
(http://www.lovecpokladu.cz)
(pro větší najeď myší)


 • ZDROJE:
  Obecní kronika
  SOkA Praha západ

  ODKAZY
  Tělocvičné dny FDTJ na Maninách, 1921   (video+foto)

  DOKUMENTY:
  vzpomínky na FDTJ-JPT 1921-38   (L.Laška)
  záznam změn spolku, 10.7.1930   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)

  

  www.historiesuchdola.cz © 2013-2019