Titulek a menu

Dělnická tělocvičná jednota (DTJ)


Všeobecně:
DTJ mají v České republice dlouhou historii, která sahá až do roku 1892.
Samotný svaz DTJ byl založen v roce 1903 a po dvaceti letech svého působení sdružoval více něž 11 tisíc jednot a 117 tisíc členů.
Po roce 1948 byly DTJ zrušeny nebo začleněny do "jednotné tělovýchovy" a obnovení jejich činnosti nastává až po roce 1990.
V současné době SDTJ sdružuje asi 30 jednot i když jich existuje mnohem víc.

(Citace z:   SDTJ   Svaz dělnických tělovýchovných jednot ČR)


DTJ V SUCHDOLE


1910—založení DTJ v Suchdole z iniciativy Sociálně demokratické strany.
Schází se v sále u Zajíců, u Šíchů.

1921—rozdělení, vzniká FDTJ (se vznikem KSČ).
rozdělení DTJ-FDTJ v roce 1921 10.7.1930   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)

Starostové:
....

1932 Felčárek Jaroslav
1933 Felčárek Jaroslav
1938 Dušek František seznam funkcionářů, 9.1.1938 (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
1939 Hejduk Jan seznam funkcionářů, 5.2.1939 (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
1943 Vyskočil Josef
1944 Vyskočil Josef
....

evidenční list spolku, 1932-44   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)

oznámení pokračování činnosti, 21.5.1939   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)(foto poskytla Z.Kučerová)
cvičení DTJ Sukdol v roce 1920

(foto poskytl B.Sommer)
cvičení DTJ Sukdol v roce 1932

(foto poskytl L.Laška)
DTJ, spartakiáda, Maniny
v roce 1921

(foto poskytl J.Pacolt)
DTJ, spartakiáda, Maniny
v roce 1921

(foto poskytl J.Pacolt)
DTJ, spartakiáda, Maniny
v roce 1921

(foto poskytl J.Kozák)
škola činovníků DTJ, 1937
.
.

(foto poskytl J.Zdeněk)
DTJ žactvo, rok nezjištěn
.
.

(foto poskytl J.Kozák)
cvičení DTJ Suchdol
a SK Suchdol n.Lužnicí
u zákl.školy, 1944


1950—DTJ se včleňuje do TJ Sokol


Ukázky odznaků DTJ
(http://www.lovecpokladu.cz)
(pro větší najeď myší)


 • Ukázka legitimace, razítka, plakátů DTJ


  Zpracoval J.J.


  ZDROJE:
  Obecní kronika
  SOkA Praha západ
  Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce (V.Laštovka, 1999)

  ODKAZY:
   Svaz dělnických tělovýchovných jednot ČR

  

  www.historiesuchdola.cz © 2013-2019