Titulek a menu

ATLETIKA


Zatím málo informací.

V roce 1982
Zemřel význačný člen oddílu:  B.Šrámek
Vedoucí oddílu:  Jiří Amort ing
Počet členů v tomto roce:  49www.historiesuchdola.cz © 2013-2019