SPOLUPRÁCE


DO TĚCHTO STRÁNEK PŘISPĚLI:   167 + 3 (nechtějí být jmenováni )

Ábelová Šárka
Bauerová Pavla
Beneš Pavel
Bína Karel
Bínová Helena
Blažek Vladimír
Bronová Jana
Cinger František
Čadek Jan
Čechová Anna
Černá Zuzana
Černý František
Černý Michal
Čoček Vladimír
Dlask Josef
Dočekal Pavel
Dočekalová Jarosl.
Doubrava Jiří
Doubrava Ladislav
Dušek Pavel
Fárek Jiří
Fettr Libor
Figarová Nora
Fořtová Jana
Francová Jana
Frk Miloslav
Frková Táňa
Gajda Miroslav
Gajdošíková Ludmila
Glos Bohumír
Glosová Runa
Gregorová Lenka
Hájková Zdenka
Haladová Anna
Hanika Jiří
Hasák Petr
Hejl Petr
Hendrychová Anna
Hevák Štěpán st.
Hladík Vladimír
Hlaváček Josef
Horáčková Alena
Horálek Josef
Hraběta Michal
Hroník David
Hrubý Jiří
Hynek Ladislav
Hynek Vladimír
Chábová Alena
Chadrabová Lidmila
Charvátová Hana
Chovancová Miluše
Chudobová Eliška
Chudobová Irena
Imlauf Ondřej
Jánský Josef
Járová Dagmar
Jetelová Jaroslava
Jirka Oldřich st.
Jirka Oldřich ml.
Kadeřábková And.
Kadlecová Hana
Kamelský Jan
Kejharová Alexandra
Kelblerová Jana
Knytlová Lenka
Kodeš Vladimír
Kolátorová Vladislava
Kolár Vladimír
Kopecká Helena
Kopecký Rudolf
Kosák Milan
Kosová Eliška
Koutecký František
Kozák Jaroslav
Krákora Tomáš
Kratochvílová Ivana
Krejzová Andrea
Krouský Evžen
Kučera Milan
Kučerová Zuzana
Kýček Jaroslav
Kyncl František
Labudková Jiřina
Lacinová Karolina
Laška Ladislav
Látal Jaroslav
Lazarová Vlasta
Ledvina Rudolf
Levora Jan
Ludvík Vladimír
Lobkowicz Michal
Loskot Marek
Macháčková Jarosl.
Malá Dana
Malý Martin
Marek Jiří
Marešová Vladimíra
Marsch Michal
Mejzr Jaroslav
Mlejnková Jarmila
Měřinský Jaroslav
Mudruňková Jitka
Myšák Vladimír
Nádeníčková Václ.
Nahodilová Jarmila
Netrefová Josefa
Neugeborenová Lib.
Noll Marek
Novák Miroslav
Novotná Jiřina
Novotný Marek
Pacolt Jiří
Pajkrt Antonín
Pavelková Marie
Petrová Alexandra
Pícha Jiří
Piňosová Štěpánka
Pittner Vladislav
Plassová Marie
Pospíšilová Vendulka
Procházková Jana
Procházková Mark.
Prokopová Libuše
Přikrylová Hana
Racek Jaroslav
Říhová Olga
Sajdlová Oluše
Seifarthová Monika
Skálová Adriana
Smělíková Hana
Sommer Bohumil
Sommerová Boh.
Soukup Vladimír
Sýkorová ?
Šantorová Kateřina
Šídlová Květa
Šícha Petr
Šrámková Anna
Šrámková Jana
Študentová Martina
Štěpánková Věra
Šustr František
Šustr Jindřich
Truněčková Zuzana
Turchichová Magdal.
Turková Hana
Uiberlayová Jiřina
Urbánek Tomáš
Vacátko Josef
Vacátková Barbora
Vacková Helena
Valter Vladimír
Vaniš Pavel
Vanišová Marta
Vaňhová Marcela
Vavřík Ivan
Vermach Ladislav
Veselý Ivan
Veselá Radmila
Vovsová Magdalena
Vysušil Jiří
Wendelová Petra
Zajícová Drahuška
Zděnek Jiří
Zelená Eva
Žilková Olga

 (rodná příjmení)


Uvítáme iniciativu rodáků, pamětníků, ochotných lidí, kteří by mohli poskytnout:
fotografie—dokumenty—informace—vzpomínky...  vše, co se může týkat historie Suchdola.

Tyto zdroje budou po naskenování vráceny a umístěny na tyto stránky.
Pokud budete souhlasit, bude uvedeno vaše jméno u tohoto dokumentu.


Uvítáme vámi zpracovaný článek, informaci...
S vaším souhlasem bude jako autorský vložen do těchto stránek.


Uvítáme váš komentář k fotografiím ve fotogaleriích KOMENTÁŘE K FOTO.
Bude přiložen ke konkrétní fotografii.


Budete-li ochotni poskytnout nebo opravit nějakou informaci, prosíme, kontaktujte nás. KONTAKTY.

Je možné zaslat naskenované dokumenty na e-mail.
Nebo po domluvě autor těchto stránek se dostaví na vámi určené místo.

Článek o založení tohoto webu  (Suchdolské listy 2-2014)

  • Licence Creative Commons