SUCHDOLSKÉ SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE


SPOLKY

Spolek Kos  (1895 - 1897)
Spolek Probuzení  (1897 - 1901)
Vzájemnně se podporující a vzdělávací spolek Rovnost  (1895 - 1952)
Spolek Václav Budovec  (od roku 1918)
Fialová legie č.1 Suchdol u Prahy  (1938 - 1939)
Společnost přátel demokratického Španělska  (1938 - 1939)
Spolek Československá ochrana matek a dětí  ( od roku 1936)
Spolek chovatelů poštovních holubů Maják  (1932 - 1952)
Spolek pro zbudování a udržování katolického kostela v Suchdole  (1935 - 1951)
Okrašlovací spolek pro osadu Výhledy v Suchdole u Prahy  (1939- ???)
Spolek Solidarita sdružení na obranu práv a pro sociální pomoc  (1937 - 1939)
Spolek Vzájemnost V ČSR - odbočka v Suchdole u Prahy  (1937 - 1939)
Spolek pěstitelů králíků   (založen 1939)


ODBORY

Odborová Jednota republikánských zaměstnanců  (od roku 1931)
Odborová organizace tesařů   (založena 1895)
Odborová organizace dělníků   (založena 1895)


SBORY

Sbor dobrovolných hasičů.  (do roku 1890)


JEDNOTY

tělocvičné jednoty  (1910- 1950: DTJ, JPT, FDTJ, FPT)
Jednota myslivecké společnosti.
Tělocvičná jednota Sokol  (od roku 1921)
Tělocvičná jednota Slavoj Suchdol
Jednota soukromých zaměstnanců obchodu, živnosti a dopravy.  (od roku 1939)
Federovaná komunistická osvětová jednota   (1922 - 1927)


OBCE

Československá obec baráčníků  (od roku 1929)
Československá obec legionářská  (1933-1949)


KLUBY

Fotbalový klub S.K. Suchdol  (od roku 1921)
Fotbalový klub Rudá hvězda Suchdol (později S.K.Sparta Suchdol)
Fotbalový klub Slavoj Suchdol  (od roku 1945)
Klub cyklistů  (od roku 1930)
Šachový klub


SVAZY

Svaz české mládeže  (od roku 1945)
Svaz českých zemědělců
Český zahrádkářský svaz     včetně "Sdružení zahrádkářů Praizler Suchdol"
Český svaz ochránců přírody.
Svaz československo-sovětského přátelství
Český svaz protifašistických bojovníků   (později "Český svaz bojovníků za svobodu")
Socialistický svaz mládeže (SSM)
Junák – svaz skautů a skautek ČR
Český svaz žen  (od roku 1945)
Svaz Stráž svobody
Svaz osvobozených politických vězňů  ( 1947- 1949)
Svaz přátel SSSR   (založen 1930 - rozpuštěn 1938)
Český svaz chovatelů drobného zvířectva-holubáři


OSVĚTOVÁ RADA později OSVĚTOVÁ BESEDA

historie  (1947- 1999)
dramatický odbor  (1953- 1969)
baletní kroužek


OCHOTNICKÉ DIVADLO


OSTATNÍ

Živnostensko-obchodnická záložna  (od roku 1927)
Pionýrská organizace  (od roku 1949)
Československý (Český) červený kříž  (od roku 1947)
Federace proletářské tělovýchovy (FPT) (rozpuštěna v roce 1938)
Svazarm


 • Licence Creative Commons
 • RYCHLÉ ODKAZY

 • O WEBU
  mapa webu
  autorská práva
  vaše názory
  přispěvatelé
  archivy webu
 • FOTOGALERIE
  školní třídy
  pohlednice
  osobní galerie
  požár škol.pavilonu
  fotbal.kluby
 • OBEC
  chronologie
  místní názvy
  změna názvů ulic
  výstavba
  .
 • OSOBNOSTI
  osobnosti...
  starostové
  čestní občané
  lékaři
  jména na pomníku
 • ŠKOLY
  seznam učitelů ZŠ
  historie ZŠ
  ČZU
  mateřské
  .
 • SPORT
  fotbal
  tělocvičné jednoty
  foto fotbal.klubů
  foto ostatní sporty
  .
 • LOKALITY
  hospody
  Brandejsův statek
  kaplička
  památné stromy
  mlýny
 • SPOL.ORGANIZACE
  sokol
  ochotnické divadlo
  legionáři
  baráčníci
  hasiči
 • www.historiesuchdola.cz © 2013-2017