Titulek a menu

JEDNOTNÝ SVAZ ČESKÝCH ZEMĚDĚLCŮ


Všeobecně:
28.5.1945 založen Jednotný svaz českých zemědělců, JSČZ—samosprávná zájmová organizace českých zemědělců se sídlem v Praze, (uzákoněná dodatečně 1947).
Úkolem svazu bylo sdružovat zemědělce v českých zemích, zastupovat jejich zájmy a všestranně pečovat o rozvoj zemědělské výroby a zvyšování sociální i kulturní úrovně venkova v prvních poválečných letech.
Před únorem 1948 se na jeho půdě střetávaly různé koncepce zemědělské politiky (vedení JSČZ složeno paritně ze zástupců všech stran NF), po únoru 1948 sehrál významnou roli při kolektivizaci zemědělství a při plnění státních plánů zemědělské výroby.
14.3.1952 ukončil svoji činnost.
(Text převzat z www.encyklopedie.vseved.cz)


JSČZ v Suchdole.

Předsedou v roce 1949 byl Zdeněk Hálek.


(foto poskytla K. Lacinová)
Členové svazu v ulici Roztocká
1. máj 1947

(foto poskytla K. Lacinová)
Členové svazu v Roztokách
1. máj 1947


Ukázka členského průkazu
(pdf)

(foto aukro.cz) horší kvalita
Odznak svazu

Razítko svazu

Uvítáme více informací.


Zdroje:
SOkA Praha-západ


Zpracoval: J. J., 4/ 2019   .

  • Licence Creative Commons