Titulek a menu
NAHORU

   ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ


1934- Vzniklo ústřední sdružení zahrádkářů a chovatelů drobného zvířectva.
1947- Název změněn na Jednota zahrádkářů.
1957- Název změněn na Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů.
1989- Název změněn na Český zahrádkářský svaz.
(www.zahradkar.cz)


ZAHRÁDKÁŘI V SUCHDOLE.

Sdružení zahrádkářů Praizler Suchdol.

1934- založení spolku.
evidence spolku, 1934   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
evidenční list spolku, 1934-42   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
    Předseda: Antonín Hromádka
    Místopředseda: Roman Chlouba

1937
    Předseda: Antonín Hromádka
    Místopředseda: Karel Pergtold
seznam funkcionářů, 1937   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)

1939
    Předseda: Augustin Hromádka
    Místopředseda: Josef Holý
seznam funkcionářů, 2.3.1939
potvrzení pokračování v činnosti, 20.5.1939

1947- zánik, sloučení se Sdružením zahrádkářů a chovatelů drobného zvířectva.
sloučení spolků, 1947   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)


Ústřední sdružení zahrádkářů a chovatelů drobného zvířectva-odbor Suchdol.

 • odznak sdružení

  8.4.1937- vydán Výměr o zřízení spolku .
  19.6.1937- ustavující valná hromada v hostinci V ráji.
       Předseda: František Nemrava
       Místopředseda: Vojtěch Smetana
  Výměr, 8.4.1937   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
  oznámení val.hromady, 19.6.1937   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
  evidence spolku, 1937   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)

  oznámení o pokračování činnosti, 23.5.1939   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)

  1940
  Předseda: František Nemrava
  Místopředseda: Vojtěch Smetana
  seznam funkcionářů, 28.1.1940   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)

  1941- chovatelský odbor
  Předseda: Jan Hrubý
  Místopředseda: Jan Štolba
  seznam funkcionářů, 20.9.1941   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)

  1942- chovatelský odbor
  Předseda: Jan Hrubý
  Místopředseda: Jan Štolba
  seznam funkcionářů, 15.2.1942   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)

  evidenční list spolku 1940-1947   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)


  Jednota zahrádkářů.
  11.8.1947- vznikly dvě odbočky:

  a) Spolek zahrádkářů v Suchdole-Výhledech.   Výměr, 11.8.1947   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
  Ten byl v roce 1951 pro nečinnost zrušen.
  zrušení spolku, 9.2.1952   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)
  sloučení spolku, 9.2.1952   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)

  b) Spolek zahrádkářů v Suchdole.
  valná hromada 13.2.1949   (SOkA Praha západ, OÚ Praha venkov)


  Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů.

  1957- založení tohoto spolku.


  (foto: J.Kalous, poskytl B.S.)
  Zahrádkáři- manželé Břicháčovi, 1965

  komentář Zahrádkáři v Suchdole, 1965   (B.Sommer, 12/ 2015)


  Rok 1967
  Začíná budování zahrádkářské kolonie v místech bývalého "palpostu" (protiletecká obrana).

  Rok 1971
  377 členů, z toho 125 členů obdělávalo 12 parcel o výměře 45 218 m2. (Průměr 362 m2 na 1 člena.)

  Rok 1973
  Odbočka měla pronajato 14 pozemků o výměře 5 ha, 10,53 a.
  400 členů.
  Předsedou je p.Hromádka, jednatelem Jan Spour.

  lokalita počet členů
  na Starém Suchdole 31
  na Novém Suchdole 82
  na Budovci 67
  na Výhledech 49
  v Sedlci 13
  v Praze 153
  Praha-západ 5

  Rok 1974
  419 členů. 219 Suchdol, 200 Sedlec.

  Rok 1975
  443 členů z toho 208 mimo Suchdol.

  Rok 1979
  461 člen.
  Předseda Jaroslav Neubert.

  Struktura organizace na katastru Suchdol v roce 1979.

  organizace ZO předseda jednatel
  Starý Suchdol (přídomní zahrádky) Jaroslav Norbert ing Jan Spour
  Višňovka Karel Hyka Boh. Bobr ing
  Drsnice Karel Ouředník Hubert Jahoda
  Horní Sedlec J.Popelka Jan Pithart ing
  Nad Spáleníkem M.Kollman ing St.Švambera ing
  Starý Suchdol Vojtěch Vrba Emil Figar
  Na Rybářce Josef Musil A.Munzar
  Na Sedlecké skále K.Zít J.Brtník

  Rok 1981
  453 členy.
  Předseda Jaroslav Neubert.

  Rok 1983
  Struktura organizace na katastru Suchdol v roce 1983.

  Drsnice
  Na Rybářce
  Na Rybníčkách
  Nad Spáleníkem
  Višňovka
  Na Sedlecké skále
  Starý Suchdol
  Přídomní
  Palpost horní
  Palpost dolní
  U dubů
  U háje

  381 člen (z toho 168 ze Suchdola)

  Rok 1986
  348 členů (nejen ze Suchdola)
  Moštárna - vede paní Marie Veselá. Moštárna v roce zpracovala 15 531 kg jablek.

  Rok 1987
  353 členy.
  Pan Jan Spour slaví 80 let.
  V zahrádkách se začíná projevovat vandalismus.


  (foto J.J.)
  Jeden z členů svazu, pan Bohumil Navrátil v roce 1982 a 1988


  Český zahrádkářský svaz.

  Rok 1989
  Předseda Jaroslav Neubert.
  337 členů.

  Byli oceněni nejobětavější členové: přítel Křepelák, Velinský, John, Kadlec a přítelkyně Dobiášová.
  Moštárna - vede paní Marie Veselá. Moštárna v roce zpracovala 26 570 kg jablek - 17 150 l. Jeden litr se prodával za 4,50 Kč.

  Svaz ztrácí několik pozemků - vráceny majitelům.

  Rok 1990
  Předseda Jaroslav Neubert.
  Svaz má 9 sekcí:

  Starý Suchdol Nad Spáleníkem U dubu
  Na palpostě Na Rybářce Na rybníčkách
  U háje Drsnice Na sedlecké skále  ZDROJ:
  Obecní kronika
  SOkA Praha- západ
  pamětníci

 • Licence Creative Commons