Titulek a menu

Svaz přátel SSSR v Československu


Všeobecně:
byl založen na návrh Komunistické strany Československa v dubnu 1930.
Za svou činnost se svaz dostal do sporu s úřady předmnichovské Československé republiky, které zastavily jeho činnost, nejen v listopadu 1930, ale i od 20. 10. 1932.
Zdůvodněním bylo, že Svaz přátel SSSR provozoval činnost politickou a tím překročil meze svých stanov.
Svoji činnost mohl svaz znovu rozvinout 15.9.1934.
16. 3. 1939 zastavilo jeho činnost ministerstvo vnitra v Protektorátu Čechy a Morava.

Po osvobození Československa došlo v listopadu 1945 ke znovuobnovení.
Svaz zanikl v únoru 1948, kdy se sloučil se Společností pro kulturní a hospodářské sblížení s novým Ruskem (založenou v roce 1925).
Tímto sloučením vzniká Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP).
(wikipedie)


Svaz v Suchdole

25.11.1935—utvoření svazu.
     výměr utvoření svazu, 25.11.1935


1937
     svolání valné hromady, 12.9.1937

Funkcionáři spolku

Předseda: nezjištěno
Jednatel: Šroubková Ludmila


březen 1939—zákaz činnosti spolku
     příkaz k předání výměru a zabavení majetku
     zpráva o doručení výměru, 22.3.1939
     potvrzení převzetí zákazu 22.3.1939


1946—obnovení činnosti spolku
     vzetí na vědomí utvoření spolku 31.8.1946

26.1.1947—ustavující valná hromada

Funkcionáři spolku

Předseda: Liška Ladislav
Místopředseda: Opitz Karel
Jednatel: Sporník Jaroslav
Pokladník: Vrátný František


Podle policejních záznamů je již v roce 1949 spolek veden jako Svaz československo-sovětského přátelství.
16.1.1949—ustavující valná hromada

Funkcionáři spolku

Předseda: Liška Ladislav
Místopředseda: Molík František
Jednatel: Brauer Bohumil
Pokladník: Opitz Karel


Zpracoval: J.J., 2/ 2018


ZDROJ:
SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov

  • Licence Creative Commons