Titulek a menu

SVAZ STRÁŽ SVOBODY


Všeobecně:
dobrovolnické vojensky organizované sbory, vytvořené po vzniku České republiky (1918–1919) z příslušníků tělovýchovných organizací (zejména Sokola) na podporu státní moci.
Účastnily se obsazování českého pohraničí a Slovenska.
V roce 1920 byly rozpuštěny.

Označení Stráž svobody bylo ve 30. letech používáno též pro polovojenské pořadatelské sbory Československé strany národně socialistické.

(www.cojeco.cz)


Svaz Stráž svobody v Suchdole

Svaz zde působil v 30.letech 20.století.

ZDROJE:
SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov

DOKUMENTY
stanovy svazu
stanovy suchdolského svazu
povolení svazu, 1937
oznámení o konaném srazu, 1937 vč.seznamu
úřední připomenutí, 1939www.historiesuchdola.cz © 2013-2019