Titulek a menu

Český svaz protifašistických bojovníků


Svaz protifašistických bojovníků byla organizace sdružující československé bojovníky proti nacismu. Vznikla v roce 1951 administrativním sloučením několika odbojářských organizací, v roce 1990 se pak přejmenovala na Český svaz bojovníků za svobodu.
( Wikipedie)


Svaz v Suchdole.

K suchdolské odbočce svazu patřily Horoměřice, Lysolaje, Sedlec.

V roce 1973
91 členů. Vysoký věkový průměr.

V roce 1976
Předseda: pplk Libuše Sanitráková
Místopředseda: Jan Šípek
79 členů

Založen "Fond manželů Šípkových".
Z dobrovolných darů hrazeny náklady na různé akce, pohřby členů...


ZDROJE:
Obecní kronikawww.historiesuchdola.cz © 2013-2019