Titulek a menu

SVAZ OSVOBOZENÝCH POLITICKÝCH VĚZŇŮ
A POZŮSTALÝCH PO POLITICKÝCH OBĚTECH NACISMU
A FAŠISMU (SOPVP)Všeobecně:
po druhé světové válce vznikly v českých zemích dvě organizace účastníků odboje: Svaz osvobozených politických vězňů a pozůstalých (SOPVP) a Svaz národní revoluce (SNR).
Na ustavujícím sjezdu v Praze se v květnu 1948 v českých zemích sloučily jednotlivé odbojové organizace (SOPVP, SNR, Svaz partyzánů, ČsOL) ve Svaz bojovníků za svobodu (SBS)SOPVP členský průkaz

SOPVP odznak

SOPVP pamětní kříž


Svaz osvobozených politických vězňů... v Suchdole

5.2.1947- vznik svazu.
Výměr, 5.2.1947

1949 - zánik svazu sloučením s SBS (Svaz bojovníků za svobodu)
zánik Svazu, 1949


Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov
Svaz osvobozených politických vězňů v letech 1945 - 1948  (bakalářská práce, Barbora Částová, 2014)www.historiesuchdola.cz © 2013-2019