Titulek a menu

Svaz československo-sovětského přátelství


Všeobecně:
založen byl dne 22. února 1948 na I. manifestačním sjezdu SČSP, kdy se sloučil se Svazem přátel SSSR
a Společností pro kulturní a hospodářské sblížení s novým Ruskem (založenou v roce 1925).

Zanikl rozpadem SSSR.


Svaz v Suchdole

16.1.1949—ustavující valná hromada

Funkcionáři spolku

Předseda: Liška Ladislav
Místopředseda: Molík František
Jednatel: Brauer Bohumil
Pokladník: Opitz Karel

V roce 1973
163 členy.
Předsedou byl p.Valeš

V roce 1976
155 členů (65 mužú, 90 žen)

V roce 1979
150 členů (z toho 8 úsekových důvěrníků)www.historiesuchdola.cz © 2013-2019