Titulek a menu

  

Socialistický svaz mládeže.


Socialistický svaz mládeže (zkratka SSM) byla organizace v ČSSR sdružující mladé lidi ve věku 15–35 let, fungující mezi lety 1970 až 1989. Organizace byla řízená a spravována KSČ. SSM byla nástupnická organizace po zaniklém Československém svazu mládeže (ČSM), který zanikl v roce 1968. Prvním předsedou Ústředního výboru SSM byl Juraj Varholík, posledním předsedou ÚV SSM před zánikem organizace byl Martin Ulčák.
(wikipedie)


SSM v Suchdole

V roce 1975
Vzniká hudební soubor "Klíč".

V roce 1982
Po odchodu Oskara Hamouska svaz zaniká.
Nedaří se obnovit činnost.




www.historiesuchdola.cz © 2013-2019