Titulek a menu

SPOLEK PROBUZENÍ


Po úředním zrušení spolku Kos, byl v roce 1897 založen podpůrný spolek Probuzení.

I ten byl zakrátko rozpuštěn.

Po čtyřech letech (1901) se změnil jeho název na:
"Vzájemně se podporující spolek Rovnost pro Sukdol a okolí".


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha-západ

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020