Titulek a menu

SPOLEK KOS


V roce 1895 založena Stolní společnost Kos.
V hostinci Josefa Hálka (později u Šíchů ).
Založilo ji 16 mladých lidí.

Spolek byl mimo jiné trnem v oku unětickému faráři Ludvíku Jakubů, který proti nim horlil z kazatelny.
Zemřel-li někkterý z členů spolku, mohl být z příkazu faráře pohřben při zdi hřbitova.

Okresní úřad později spolek zakázal.

(Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem, Navrátil Ladislav, 1964)

Tito po dvou letech (1897) založili Besedu Probuzení.


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha-západ

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020