Titulek a menu

Domovina domkařů a malorolníků v Sukdole


Z historie agrárních stran:

6. ledna 1899 Česká strana agrární, založení
10. května 1905 Českoslovanská strana agrární, spojení s moravským agrárním hnutím
1922 Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, nový název

Domovina domkářů a malorolníků - odborový, nebo spíše zájmový spolek zemědělců.
Sloužil mimo jiné k prosazování pozemkové reformy podle agrárnických představ.
Vedení prosazovalo příděly půdy svým členům.
Jako přidružená organizace Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu.
(wikipedia)


Domkaři v Sukdole

1910—vznik spolku.

8.1.1922—pro nezájem rozhodnuto rozpuštění spolku.
zápis z valné hromady, 8.1.1922  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

16.4.1923 —spolek znovu ustaven—sváleny stanovy.
schválení stanov, 16.4.1923  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)


( foto poskytl Miloslav Frk )
Spolek domkařů v Sukdole, 1923

Funkcionáři spolku 1923:

předseda Koutecký Václav
místopředseda Šenfelder Josef
pokladník Kučera Josef
hospodář Hlaváček Josef
zapisovatel Urban František

zápis, 1923   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1931—spolek zanikl.


zpracoval: J.J. (12/2017)


ZDROJE:
Suchdolská obecní kronika
SOkA Praha západwww.historiesuchdola.cz © 2013-2019