Titulek a menu

VLASTENECKO-DOBROČINNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ


Všeobecně:
Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická, či obecně v Čechách nazývaní Baráčníci, jsou společenskou organizací, která dodnes lpí na dodržování staročeských zvyků.

První spolek baráčníků vznikl v Kolíně roku 1873. Bylo to období zakládání mnoha druhů různých vzdělávacích, podpůrných a vlasteneckých sdružení. Baráčníci, kteří se scházeli v již zbořeném kolínském hostinci U Šleitrů zvaném Baráček, se starali o podporování vdov, sirotků, chudiny a tuto činnost spojovali s vlastenectvím. (Wikipedie)


V Suchdole založena 3.3.1929 v restauraci U Petržílků.


(foto J.J.)

Zachovalé kroniky a pamětní kniha
suchdolské obce baráčníků.
Vedeno od 1933-1979.
Byly v držení A.Chábové,
která je předala Muzeu hl. m. Prahy


razítko obce, 1929

(foto J.J.)
zápis v pamětní knize


Návrh praporu v roce 1938


(SOkA Praha-západ,OÚ Praha venkov)

návrh praporu, 16.3.1938


(SOkA Praha-západ,OÚ Praha venkov)

návrh praporu, 16.3.1938

dokumenty:
popis praporu, 21.2.1938
povolení užívání praporu, 16.3.1938


Rozvinutí praporu 31.7.1938

Slavnostní zápisy v pamětní knize
Rozvinutí praporu Sousedé Matka praporu
Slavnostní konšelstvo Odbor tetiček Drůžičky
Obecní konšelstvo Tetičky Protektor

Zápis v kronice baráčníků
Rozvinutí praporu 31.7.1938


(foto poskytl Jan Kamelský)
Rozvinutí praporu
matka praporu - Marie Novodvorská, 1938

(foto poskytl Jan Kamelský)
Rozvinutí praporu
Marie Novodvorská v průvodu, 1938


1940—Staročeský ples(poskytla M.Borýsková)
pozvánka na ples 10.2.1940


Slavnost k třicetiletému trvání obce—28.června 1959

Slavnostní zasedání se konalo v místnostech restaurace V ráji.
Na závěr lidová veselice v restauraci U Urbanů.


(foto J.J., 2014)
prapor suchdolské obce baráčníků

(foto J.J., 2014)
text 1 k 30.výročí (pod praporem)

(foto J.J., 2014)
text 2 k 30.výročí (pod praporem)

Pamětní zápis z 28.6.1959
Slavnostní konšelstvo z 28.6.1959


1968—v průvodu


(foto poskytla H.Kopecká)
baráčníci v průvodu, 1968
v popředí legionář Ant. Pecháček

(foto z kroniky)
baráčníci v průvodu, 1968
.

(foto z kroniky)
baráčníci v průvodu, 1968
.


1969 76 členů rychtář Alois Kočí
1970 69 členů
1971 65 členů rychtář Alois Kočí
1972 65 členů rychtář František Malý, místorychtář František Listík, syndik Zdeněk Bradáč
1973 60 členů rychtář Marie Rybářová
1974 obec v krizi Odstupuje rychtářka Rybářová. Uvažuje se přerušení činnosti. Ale pokračuje se.
1979 69 členů


Zpracoval J.J.


ZDROJE:
obecní kronika
kronika baráčníků

DOKUMENTY:
oznámení konání valné hromady, 2.1.1937   (SOkA Praha-západ,OÚ Praha venkov)
výsledky voleb 19.1.1938   (SOkA Praha-západ,OÚ Praha venkov)
potvzení činnosti 19.4.1939   (SOkA Praha-západ,OÚ Praha venkov)
výsledky voleb 19.4.1939   (SOkA Praha-západ,OÚ Praha venkov)
výsledky voleb 28.1.1940   (SOkA Praha-západ,OÚ Praha venkov)
výsledky voleb 14.1.1941   (SOkA Praha-západ,OÚ Praha venkov)

FOTOGALERIE:
Fotogalerie-Obec baráčníků

ODKAZY:
Baráčníci v ČR

  • Licence Creative Commons