VLASTENECKO-DOBROČINNÁ OBEC BARÁČNICKÁ


První spolek baráčníků vznikl v Kolíně roku 1873. Bylo to období zakládání mnoha druhů různých vzdělávacích, podpůrných a vlasteneckých sdružení. Baráčníci, kteří se scházeli v již zbořeném kolínském hostinci U Šleitrů zvaném Baráček, se starali o podporování vdov, sirotků, chudiny a tuto činnost spojovali s vlastenectvím. (Wikipedie)


spolkový kroj

spolkový krojV Suchdole založena 3.3.1929 v restauraci "U Petržílků".

Zachovalé kroniky a pamětní kniha
suchdolské obce baráčníků.
Vedeno od 1933-1979.
( byly v držení Aleny Chábové,
která je předala
Muzeu hl. města Prahy )

razítko obce, 1929


zvětšit

( zápis v pamětní knize )


Návrh praporu v roce 1938

klikni pro větší

(SOkA Praha-západ,OÚ Praha venkov)

návrh praporu, 16.3.1938


(SOkA Praha-západ,OÚ Praha venkov)

návrh praporu, 16.3.1938

dokumenty:
popis praporu, 21.2.1938
povolení užívání praporu, 16.3.1938


Rozvinutí praporu 31.7.1938.

Slavnostní zápisy v pamětní knize.
Rozvinutí praporu Sousedé
Slavnostní konšelstvo Odbor tetiček
Obecní konšelstvo Tetičky
Protektor Drůžičky
Matka praporu


(foto poskytl Jan Kamelský)
zvětšit
matka praporu - Marie Novodvorská, 1938

(foto poskytl Jan Kamelský)
zvětšit
Marie Novodvorská v průvodu, 1938

Zápis v kronice baráčníků.   Rozvinutí praporu 31.7.1938.


1940 - Staročeský ples


(poskytla M.Borýsková)
zvětšit
pozvánka na ples 10.2.1940


Slavnost k třicetiletému trvání obce - 28.června 1959

Slavnostní zasedání se konalo v místnostech restaurace "V ráji".
Na závěr "Lidová veselice" v restauraci "U Urbanů".


(foto J.J., 2014)
zvětšit
prapor suchdolské obce baráčníků

(foto J.J., 2014)
zvětšit
text 1 k 30.výročí (pod praporem)

(foto J.J., 2014)
zvětšit
text 2 k 30.výročí (pod praporem)

Pamětní zápis z 28.6.1959
Slavnostní konšelstvo z 28.6.1959


1968- v průvodu

zvětšit
baráčníci v průvodu, 1968
v popředí legionář pan Pecháček
(foto poskytla H.Kopecká)
zvětšit
baráčníci v průvodu, 1968
(foto z kroniky)
zvětšit
baráčníci v průvodu, 1968
(foto z kroniky)


1969 Obec měla 76 členů.
Rychtářem byl Alois Kočí.

1970 Obec měla 69 členů.

1971 Obec měla 65 členů.
Rychtářem byl Alois Kočí.

1972 Obec měla 65 členů.
Rychtářem byl František Malý, místorychtářem František Listík, syndikem Zdeněk Bradáč.

1973 Obec měla 60 členů.
Rychtářkou byla Marie Rybářová.

1974 Obec prochází krizí.
Odstupuje rychtářka Rybářová. Uvažuje se přerušení činnosti. Ale pokračuje se.

1979 Obec měla 69 členů.


ZDROJE:
obecní kronika
kronika baráčníků

DOKUMENTY:
zápis v kronice baráčníků.   Rozvinutí praporu 31.7.1938.
oznámení konání valné hromady, 2.1.1937   (SOkA Praha-západ,OÚ Praha venkov)
výsledky voleb 19.1.1938   (SOkA Praha-západ,OÚ Praha venkov)
potvzení činnosti 19.4.1939   (SOkA Praha-západ,OÚ Praha venkov)
výsledky voleb 19.4.1939   (SOkA Praha-západ,OÚ Praha venkov)
výsledky voleb 28.1.1940   (SOkA Praha-západ,OÚ Praha venkov)
výsledky voleb 14.1.1941   (SOkA Praha-západ,OÚ Praha venkov)

FOTOGALERIE:
fotogalerie-Obec baráčníků

ODKAZY:
Oficiální stránky Českých Baráčníků
Baráčníci v ČR

www.historiesuchdola.cz © 2013-2018