Titulek a menu

SPOLEK VZÁJEMNOST V ČSR


Všeobecně:
24.2.1933- ustavení spolku Vzájemnost v Československé republice.
31.3.1939- zánik spolku.
úřední zápisy  (Archiv hl.města Prahy)


Odbočka spolku Vzájemnost v Suchdole

1937

předseda: Bohumil Čížek
místopředseda: Marie Ryvorová
jednatel: Bohdan Tomíček

zvolení funkcionáři, 20.5.1937  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

1938

předseda: Bohumil Čížek
místopředseda: Marie Ryvorová
jednatel: Bohdan Tomíček

zvolení funkcionáři, 2.4.1938  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)


Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
SOkA Praha -západwww.historiesuchdola.cz © 2013-2019