Titulek a menu

SOLIDARITA
SDRUŽENÍ NA OBRANU PRÁV A PRO SOCIÁLNÍ POMOC


Všeobecně:
Situace v Německu zvláště od roku 1933 vedla mnoho lidí k emigraci.
V Československu se během krátké doby utvořily podpůrné organizace pro německou emigraci, mimo jiné i tato organizace.

Pamětní deska, Praha, nádraží T.G.Masaryka
(foto J.J./2017)

Podrobnější informace.
(kapitola z knihy: Černý Bohumil, Most k novému životu (Německá emigrace v ČSR v letech 1933 až 1939), nakladatelství Lidová demokracie, Praha, 1967, str. 12-30)


Solidarita v Suchdole

1936
Veřejné cvičení v Suchdole ve prospěch německých dělníků-emigrantů.
Hřiště na Chumberku—U Urbanů.

1
(archiv-muzeum Roztoky)
FDTJ ženy z Roztok
2
(archiv-muzeum Roztoky)
FDTJ muži z Roztok
3
(archiv-muzeum Roztoky)
komentář
 • Skupina na výletě v přírodě.
  Třetí zleva je německý emigrant ze Suchdola, kde jich bylo pět.

  (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)


 • 1937
  předseda: Karel Koťátko
  místopředseda: J.Silbernágl
  jednatel: Jaroslav Franc

  představenstvo 30.7.1937   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

  1938
  Ilustrační fotografie


  (utekyavyhnani1938.cz)

  (utekyavyhnani1938.cz)

  1939

  předseda: Josef Pomalzl

  potvrzení o doručení výměru, 7.4.1939  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
  policejní zpráva o zrušení spolku, 8.4.1939  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)


  Zpracoval: J.J. (3/ 2018)


  ZDROJE:
  SOkA Praha -západ
  Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

 • Licence Creative Commons