Titulek a menu

ČESKOSLOVENSKÁ OCHRANA MATEK A DĚTÍ


V Suchdole spolek založen v roce 1936.

Předsedkyně: Marie Pergtoldová
Jednatelka: Marie Hájková

Poradna umístěna v budově obecné školy.

Ve zprávě SNB z 16.9.1949 o činnosti spolků tento již není zmíněn.


Ilustrační foto:


(foto fotohistorie.cz)
Porodnice na Štvanici s útulkem Čsl.ochrany matek a dětí.
Foto pravděpodobně z roku 1950.
Budova zbourána v roce 1979.

Zde se narodilo určitě mnoho Suchdoláků.


Zpracoval J.J., 2018


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha-západ

DOKUMENTY:
úřední připomenutí, 13.2.1939

  • Licence Creative Commons