Titulek a menu

SPOLEČNOST PŘÁTEL DEMOKRATICKÉHO ŠPANĚLSKA


Všeobecně:
Organizace vzniklá v ČSR v listopadu roku 1937 legalizací Výboru pro pomoc demokratickému Španělsku, který měl charakter "volného sdružení".
Jejím cílem bylo poskytovat všestrannou hmotnou a morální podporu republikánskému Španělsku v boji s frankisty.

Předsedou Společnosti byl filozof J. Fischer, místopředsedy spisovatelé J. Kratochvíl a M. Pujmanová.
Společnost přátel demokratického Španělska vyvíjela činnost až do obsazení českých zemí nacistickým Německem v březnu roku 1939. Poté byla rozpuštěna.
(www.cojeco.cz)


Společnost v Suchdole


Ustanovena v červenci 1938.

Na valné hromadě 9.9.1938 v restauraci "Benešovská pivnice" - (Trojanův mlýn) byli zvoleni funkcionáři.

Předseda: Uxa Josef (z Roztok)
Jednatel: Schneider Emil

Nařízením ministerstva vnitra ze dne 14.3.1939 byl tento spolek rozpuštěn včetně všech odboček.


DOKUMENTY:
ustavení společnosti, str.1    (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)
ustavení společnosti, str.2    (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)
zápis z valné hromady 11.9.1939    (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)
oznámení zrušení společnosti    (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

ZDROJE:
SOkA Praha-západwww.historiesuchdola.cz © 2013-2019