Titulek a menu

OSVĚTOVÁ RADA později OSVĚTOVÁ BESEDA


Po válce se v roce 1945 začíná v obci obnovovat kulturní činnost.
Probíhají kulturní akce (Husovy oslavy, plesy, taneční zábavy).
Je také spoléháno hlavně na pomoc školních dětí.

Dochází ale k mnoha nepochopením- zaniká pěvecký soubor .
Nedaří se obnovit činnost hudebního souboru.

21.3.1947—ustavující schůze Osvětové rady

Předseda: M.Hejduk
Tajemník: V.Soukup
Pokladník: p.Pauza

Místní osvětová rada začíná spravovat osvětovou péči s vyjímkou veřejné knihovny.

1948
Změny ve složení Osvětové rady:
Odstupují: J.Ptáček, p.Ptáčková, p.Lupač
Nově jmenováni: Dr.Doskočil, V.Vlaštovka, V.Krutský

1949
Předsedou Tomáš Pfefrček.
Od prosince Václav Voborník.

1949 prosinec
Zřízena Osvětová škola.
Ředitelem ustanoven K.Rusý.
Vyučuje se zde čeština, ruština, domácí nauky.

1949 prosinec—Osvětová rada se mění na Újezdní osvětovou besedu (OB)

Do její působnosti patří obec Unětice.
Správcem ustanoven: K.Rusý
Tajemník: V.Macháček
V těchto funkcích jsou do roku 1957.

1950 srpen
Zřízena kulturní komise.
Předseda: T.Pfefrček
Místopředsedkyně: pi.Čamrová
Zapisovatel: Zd.Farkaš   Kronikáři

1952
Do svazku OB převzat soubor dechové kapely.
Sbormistr Miroslav Denemark (ze Žalova).

22.12.1953
OB přijímá do své správy Kulturní dům.
Správcem je p.Kýček
Toto trvá do 1.4.1957, kdy provoz kina přešel do správy MNV.

1954 květen
Předseda kulturní komise- Emil Cimbura.     Kronikáři

8.3.1957
Jako orgán OB vychází časopis Suchdolské noviny  (SOkA Praha-západ, sbírka soudobé dokumentace).

1969
Předseda: Václav Říha, později již nechtěl tuto funkci zastávat.
Předseda: Karel Rusý

1971
Vedoucí OB je Věra Třesková. (1971 - 1977)


(foto: ČSŽ)
V.Třesková v roce 1978 a 1996

komentář  (Fr.Cinger)

Pod OB byly vedeny následující kurzy:

kurz vyučující
housle
klavír J.Kohoutová, T.Pucholtová, F.Rývora, J.Tesařová
angličtina Taťána Pucholtová
kytara Michal Ambrož
šití Růžena Hájková
klub šachistů Emanuel Svěrák
vlastivědní klub Věra Třesková

1978
Od 1.1.1978 vedoucí OB- Marie Rusá (1978 - 1987).


Marie Rusá

1987
Vedoucí OB- Eva Hejlová (1987 - 1.11.1989)
Jako fotografka pořizuje většinu fotografií do obecní kroniky.

1.12.1989
Vedoucí OB- Danuše Říhová
Z důvodu práce poslankyně v březnu 1990 odstupuje.

1990 březen
Vedoucí OB- Jana Šmídová (1990 - 1992).

1992
Vedoucí OB- pí. Stránská (1992 - 1997).

1997
Vedoucí OB- Eva Herclová (1997 - 1999).

Eva Herclová (učitelka)

1999
Osvětová beseda přichází o svá zařízení. Omezuje a ukončuje činnost.


OB-dramatický odbor


Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
Obecní kronika
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce (V.Laštovka, 1999)
SOkA Praha-západ, sbírka soudobé dokumentacewww.historiesuchdola.cz © 2013-2019