Titulek a menu

OSVĚTOVÁ BESEDA - baletní kroužek


1.9.1954- založen baletní kroužek.
Vedoucí kroužku byla B.Růžičková (bývalá členka Národního divadla).

Členek kroužku bylo až 120 dívek.

1957 únor- provedení "Baletní pásmo".

21. 22. června 1958- baletní pořad "Šťastné mládí" (pod vedením B.Růžičkové)
Velký úspěch.

1958- baletní kroužek rozpuštěn. Paní Růžičková se již této činnosti nemohla věnovat.
Obec toto považovala za kulturní ztrátu.


ZDROJE:
Obecní kronika
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce (V.Laštovka, 1999)www.historiesuchdola.cz © 2013-2019