Titulek a menu

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK PRO OSADU VÝHLEDY V SUCHDOLE


Tyto spolky si dávaly za cíl v obci udržovat a propagovat historické dědictví, starost o životní prostředí, pořádat či podporovat společenské události. Později i pro ochranu domoviny.

O činnosti spolku v Suchdole je málo informací.
Výměr, 13.6.1939.  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)


Podrobnější všeobecné informace
Diplomová práce Mgr. Jana Blažka "Ideová východiska a praxe současných okrašlovacích spolků v environmentálních souvislostech".


ZDROJE:
SOkA Praha -západwww.historiesuchdola.cz © 2013-2019