Titulek a menu

ODBOROVÁ JEDNOTA REPUBLIKÁNSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Uvítáme další informace.


24.10.1931- založení jednoty v Suchdole.
Tehdy jako "Odborová jednota zemědělských a lesních zaměstnanců".

1.10.1937- přejmenování na "Odborová Jednota republikánských zaměstnanců". [1]


Důvěrníci:
....
1938- Palas Bohumil  [2]
1939- Hrdlička Aloisl  [3]
....


(SOkA Praha západ)
úvodní strana stanov, 1937

.
razítko jednoty, 1938


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha-západ

ODKAZY:
hledání ztraceného času

DOKUMENTY:
Výměr, 1.10.1937   (SOkA Praha západ, OÚ Praha Venkov)  [1]
seznam funkcionářů, 6.3.1938   (SOkA Praha západ, OÚ Praha Venkov)  [2]
seznam funkcionářů, 11.3.1939   (SOkA Praha západ, OÚ Praha Venkov)  [3]
oznámení o konání val.hromady, 1939   (SOkA Praha západ, OÚ Praha Venkov)
oznámení pokračování činnosti, 28.5.1939   (SOkA Praha západ, OÚ Praha Venkov)


Zpracoval:J.J., 9/ 2016
www.historiesuchdola.cz © 2013-2019