Titulek a menu

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ


20.11.1933- založení spolku v Suchdole.
evidenční list spolku  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1936
Předseda: p.Dušek.

1937
Scházejí se U Dudáků.
pozvánka na valnou hromadu, 10.1.1937  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

V březnu mění spolek spolkovou místnost.
Scházejí se v "Lidové restauraci" pana Dusila. Byla to restaurace U Nováků v Tyršově ul.č.p.205 (dnes Novosuchdolská).
změna spolkové místnosti, 1.3.1937  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)


razítko z roku 1937

1938
Konání valné hromady 9.1.1938 v "Benešovské pivnici" - U Nováků. Točilo se zde benešovské pivo.
pozvánka na valnou hromadu, 9.1.1938  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

Předseda: Václav Klíma.
seznam funkcionářů, 11.1938  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1939
Předseda : František Zajíc.
Oznámení o valné hromadě.
zpráva Okr.úřadu o konání val.hromady, 25.2.1939  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)


1939-45- spolek rozpuštěn.
Dva příslušníci z obce zaplatili zostřenou perzekuci životem - F.Taufer a V.Palas.


V roce 1945 kandidují v komun.volbách do MNV.

1946
Předseda: Jaroslav Kunn (?)

1947
Spolek mění stanovy.
změna stanov, 28.4.1947  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)

1949
Spolek zanikl výnosem Min.vnitra z 3.10.1949 (bez vědomý svých členů).
Byl násilně sloučen s komunistickým SBS (Svaz bojovníků za svobodu).
zpráva o spolku  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)(foto poskytla H.Kopecká)
Antonín Pecháček, legionář, suchdolský občan

(foto poskytla H.Kopecká)
Antonín Pecháček, legionář

(foto poskytla H.Kopecká)
A.Pecháček vpravo
v průvodu, 1968


vit také - Karel NejedlýObecně:
... 8. října 1991 se sešli legionáři a zahr. vojáci 2. odboje, aby ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. obnovili tuto naši nejstarší odbojovou organizaci. Bohužel registrace stanov ČsOL potvrdilo Ministerstvo vnitra teprve 12.2.1992. ...
(citace z www.csol.cz)


Zpracoval: J.J. (12/2015)


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Paha západ

ODKAZY:
  Československá obec legionářská

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020