Titulek a menu

JEDNOTA MYSLIVECKÉ SPOLEČNOSTI.

Uvítáme další informace.

31.5.1966 rozhodnutím ONV Praha-západ tato jednota ukončila činnost. Tehdy čítala 7 členů.
Její členové mohli přestoupit do společnosti "Hubertus" v Roztokách.
Suchdolský honební revír byl připojen k Roztockému.


J.J., 5/ 2015
www.historiesuchdola.cz © 2013-2019