Titulek a menu

Junák—svaz skautů a skautek ČR


Všeobecně:
Junák je původně český ekvivalent pro mezinárodní označení skaut.
Dnes se používá pouze jako název organizace.
Je součástí světového skautského hnutí a členem Světové organizace skautského hnutí (WOSM) a Světové asociace skautek (WAGGGS).
(wikipedie)


Junák v Suchdole


Málo informací.


(foto B.S.)

FOTOGALERIE:
Junák—skautwww.historiesuchdola.cz © 2013-2019