Titulek a menu


Jednota soukromých zaměstnanců obchodu, živností a dopravy v Praze


Spolek úředně povolen 13.10.1939. (1)

Místní odbočka v Suchdole založena 9.12.1939.
V restauraci U Dusilů (U Nováků) . (2)

V roce 1940: (3)
předseda: Antonín Nový
jednatel: Josef Sillbernágl
pokladník: František Kudrna


Členská legitimace

Členská legitimace


(poskytl p.Procházka)
Cedule nalezená při stavebních pracích v Suchdole, 2016


Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
SOkA Praha-západ
obecní kronika

DOKUMENTY:
(1) Úřední povolení 13.10.1939   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
(2) Ustavující valná hromada 10.12.1939   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
(3) Jména funkcionářů 5.2.1940   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
(4) Valná hromada 9.2.1941   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)www.historiesuchdola.cz © 2013-2019