Titulek a menu

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ.


Suchdol postihovaly časté požáry.
V roce 1880 vyhořela továrna na mýdlo a svíčky v Tichém údolí.
V roce 1890 požár na Chumberku.


Starosta Antonín Fuks svolal valnou schůzi na které byl 15.5.1890 zřízen Sbor dobrovolných hasičů.

Prvním předsedou a náčelníkem zároveň byl Josef Skrčený. Spolu se prvními 17 členy sboru.   seznam

Členové sboru také přispívali ke vzdělanosti a osvětě.

První zásah sboru proběhl 18.3.1891 v Lysolajích.


1892- zakoupena ruční vozová stříkačka.

Do konce první sv.války zasahovali při 17 požárech (z toho 2x v Suchdole).
Od roku 1918 do 1932 zasahoval sbor u 18 požárech, z toho 10x v Suchdole.


rok starosta velitel náměstek jednatel zbroj.mistr
1906 Antonín Pomajzl Jaroslav Zeithamer
1907 Václav Hálek Jan Noha
1908 František Skrčený Antonín Jirásek
1909 Josef Poláček František Valter Jan Noha
1910-1911 Antonín Sadílek Josef Noha Jan Noha
1912-1913 Václav Hálek Josef Noha Jan Noha
1914 Josef Skrčený Antonín Sadílek Josef Tichý
1918 Josef Vejdovec
1921-1922 Alois Plesnivý Josef Vejdovec Josef Hotovec
1923-1925 Jan Lacina Josef Vejdovec Václav Redfoto SDH Suchdol


1927- záhajena výstavba hasičské zbrojnice.


1931- získána motorová stříkačka tažená ještě koňmi.


1932- zakoupen motorový vůz.


1937- stav sboru v roce 1937  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)foto SDH Suchdol


rok starosta náčelník dokument
1938 František Urban Antonín Frk zvolení funkcionáři z 9.1.1938
stav sboru v roce 1938
1939 Antonín Frk Josef Vyšín zvolení funkcionáři z 15.1.1939
1941 Antonín Frk Václav Jirásek zvolení funkcionáři z 2.2.1941
1945 Petr Čuda Václav Jirásek
Zdroj: (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)


Květnové povstání 1945.

Sbor měl 12 řádných členů a 7 výpomocných členů.

Od 5. května do 19.května byli všichni členové ve službě a k dispozici Revolučnímu nár. výboru.
Zůčastnili se např. odzbrojení německé vojenské stráže ve dvoře.
Převzali pořádkovou službu v okolí školy.
Po odchodu sovětských vojsk vyčistili roztocký háj od střeliva.
Jejich práce byla oceněna RNV.


1947 - k obecnímu domu přistavěna hasičská zbrojnice a garáž pro sanitní auto.


1948- zakoupení hasičského vozu.


1951
předseda: Jan Zvonař
místopředseda: František Pařízek
zvolení funkcionáři z 1.4.1951   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)


1957- velitelem Josef Susa.


1973
předseda: L.Herynek
jednatel: p.Hájek


obě strany praporu Sboru dobrovolných hasičů


Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha -západ

FOTOGALERIE:
Sbor dobrovolných hasičů

ODKAZY:
Sboru dobrovolných hasičů v Suchdole

  • Licence Creative Commons