SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ.


Suchdol postihovaly časté požáry.
V roce 1880 vyhořela továrna na mýdlo a svíčky v Tichém údolí.
V roce 1890 požár na Chumberku.


Starosta Antonín Fuks svolal valnou schůzi na které byl 15.5.1890 zřízen Sbor dobrovolných hasičů.

Prvním předsedou a náčelníkem zároveň byl Josef Skrčený. Spolu se prvními 17 členy sboru.  viz seznam

Členové sboru také přispívali ke vzdělanosti a osvětě.

První zásah sboru proběhl 18.3.1891 v Lysolajích.


1892- zakoupena ruční vozová stříkačka.

Do konce první sv.války zasahovali při 17 požárech (z toho 2x v Suchdole).
Od roku 1918 do 1932 zasahoval sbor u 18 požárech, z toho 10x v Suchdole.


1906
velitel: Antonín Pomajzl
jednatel: Jaroslav Zeithamer


1907
velitel: Václav Hálek
jednatel: Jan Noha


1908
velitel: František Skrčený
zbrojní mistr: Antonín Jirásek


1909
velitel: Josef Poláček
náměstek: František Valter
jednatel: Jan Noha


1910- 1911
velitel: Antonín Sadílek
náměstek: Josef Noha
jednatel: Jan Noha


1912- 1913
velitel: Václav Hálek
náměstek: Josef Noha
jednatel: Jan Noha


1914
starosta: Josef Skrčený
velitel: Antonín Sadílek
jednatel: Josef Tichý


1918
velitel: Josef Vejdovec


1921 -1922
starosta: Alois Plesnivý
velitel: Josef Vejdovec
jednatel: Josef Hotovec


1923- 1925


foto SDH Suchdol

starosta: Jan Lacina
velitel: Josef Vejdovec
jednatel: Václav Red


1927- záhajena výstavba hasičské zbrojnice.


1931- získána motorová stříkačka tažená ještě koňmi.


1932- zakoupen motorový vůz.


1937- stav sboru v roce 1937  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)


1938


foto SDH Suchdol

starosta: František Urban
náčelník: Antonín Frk
zvolení funkcionáři z 9.1.1938   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
stav sboru v roce 1938   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)


1939
starosta: Antonín Frk
náčelník: Josef Vyšín
zvolení funkcionáři z 15.1.1939   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)


1941
starosta: Antonín Frk
náčelník: Václav Jirásek
zvolení funkcionáři z 2.2.1941   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)


Květnové povstání 1945.
starosta: Petr Čuda
velitel: Václav Jirásek
Sbor měl 12 řádných členů a 7 výpomocných členů.

Od 5. května do 19.května byli všichni členové ve službě a k dispozici Revolučnímu nár. výboru.
Zůčastnili se např. odzbrojení německé vojenské stráže ve dvoře.
Převzali pořádkovou službu v okolí školy.
Po odchodu sovětských vojsk vyčistili roztocký háj od střeliva.
Jejich práce byla oceněna RNV.


1947 - k obecnímu domu přistavěna hasičská zbrojnice a garáž pro sanitní auto.


1948- zakoupení hasičského vozu.


1951

předseda: Jan Zvonař
místopředseda: František Pařízek
zvolení funkcionáři z 1.4.1951   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)


1957- velitelem Josef Susa.


1973
předseda: L.Herynek
jednatel: p.Hájek


obě strany praporu Sboru dobrovolných hasičů


ZDROJE:
Obecní kronika
SOkA Praha -západ

FOTOGALERIE:
hasiči    (se souhlasem starosty SDH Milana Kučery)

ODKAZY:
webové stránky Sboru dobrovolných hasičů v Suchdole

www.historiesuchdola.cz © 2013-2018