Titulek a menu

FEDEROVANÁ KOMUNISTICKÁ OSVĚTOVÁ JEDNOTA
V SUKDOLE


Všeobecně:
Od roku 1921 byla činná Federace komunistických osvětových jednot, která se orientovala na kulturní, osvětové a ateistické aktivity.
V roce 1927 se spojila se Svazem socialistických bezvěrců a Spolkem volných myslitelů Augustina Smetany a proměnila se ve Svaz proletářských bezvěrců.
V roce 1933 byla tato organizace zakázána, pokračovala však v ilegalitě.
Cílem Federované komunistické osvětové jednoty bylo uvědomovat lid, upozorňovat na, jak sami říkají, rozdíly mezi bludy a pravdou a budovat bezkonfesijní životní názor.

Bc. Zuzana Hennebergová
magisterská diplomová práce
odkaz


Odbočka jednoty v Suchdole.

28.2.1922- povolení odbočky jednoty.
povolení odbočky, 28.2.1922, str.1   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)
povolení odbočky, 28.2.1922, str.2   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

oznámení konání valné schůze, 4.2.1923  (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)

15.2.1927- změna stanov odbočky
Výměr, změna stanov, 15.2.1927   (SOkA Praha-západ, OÚ Praha venkov)


ZDROJE:
SOkA Praha -západwww.historiesuchdola.cz © 2013-2019