ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA.(foto: www.bw.cz)


Vlastní historie školy začíná zřízením zemědělského odboru při České vysoké škole technické dekretem císaře Františka Josefa z 26.10.1906.

26. 10. 2016    ke 110. výročí- vysazení památných lip
 • HISTORIE SUCHDOLA

  110. výročí založení zemědělských věd v Česku

  Vysazením památných lip a slavnostním zasedáním Vědecké rady ČZU
  dne 26. října 2016 si akademická obec spolu se zástupci dalších univerzit, partnerů a představitelů veřejného života
  připomněla 110. výročí založení.


  foto redakce Suchdolské noviny

  foto J.J., 2/ 2017

  Převzato z webu suchdolskenoviny.cz


 • V roce1920byl tento odbor přeměněn naVysokou školu zemedělského a lesního inženýrství Českého vysokého učení technického.
  Ten byl umístěn v Gröbově vile v Havlíčkových sadech.

  V roce1936se škola přestěhovala do nové budovyv Dejvicích( dnes ČVUT a VŠCHT).

  V roce1952se stává samostatnouVysokou školu zemědělskou v Praze. V tomto roce bylo rozhodnuto, že bude přestěhována do budoucího nového areálu v Suchdole.

  Projekční práce zahájeny v roce 1955.

  V letech 1957 - 1961 postaveny v předstihu bloky ABCD.
  V roce 1960 zahájena stavba vyúkového areálu.
  V roce 1964 dostavěna budova rektorátu a ostatních budov včetně sportoviště.

  V roce1964 slavnostní zahájení školního roku 1964/65 nových fakultna Suchdole ve Smetanově síni Obecního domu.

  V letech 1976 až 1997 se areál rozšiřoval podle zjištěných požadavků. V kolejích je ubytováno asi 2 600 studentů.

  Od roku 1995 měla škola:
  Fakulty:
  - agronomickou
  - provozně ekonomickou
  - technickou
  - lesnickou

  Instituty:
  - Institut tropického a subtropického zemědělství
  - Institut aplikované ekologie v Kostelci nad Černými lesy (přiřazen k lesnické fakultě).

  Rektoři:


  1952-1960
  Vladimír Kosil, prof. Dr. Ing. DrSc.

  1960-1966
  Karel Kudrna,prof. Ing. DrSc.

  1966-1970
  Emil Kunz, prof. Dr. Ing. DrSc.

  1970-1985
  Ctibor Ledl, prof. Ing. DrSc, dr.h.c.

  1985-1990
  Josef Červenka, prof. Ing. CSc.

  1990-1994
  Jiří Petr,prof. Ing. DrSc. dr.h.c.

  1994-2000
  Jan Hron, prof. Ing. DrSc. dr.h.c.

  2000-2003
  Josef Kozák; prof. Ing. DrSc. dr.h.c.

  2003-2010
  Jan Hron, prof. Ing. DrSc. dr.h.c.

  2010-dosud
  Jiří Balík, prof.Ing. CSc. dr.h.c.

  fotografie použity z mimořádného čísla Zpravodaj VŠZ- červen 2006

  V současné době se Česká zemědělská univerzita v Praze skládá z 6 fakult, 1 institutu, 1 samostatné katedry a 2 podniků praktického zaměření.
  Wikipedia


  ZDROJE:
  Mimořádné číslo Zpravodaj ČZU- červen 2006  100 let historie Zemědělské univerzity v Praze
  Obecní kronika
  Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, V.Laštovka, 1999

  Poměny kampusu ČZU 1989-2019  ČZU Zpravodaj 4/ 2019, str. 12-15

  ODKAZY:
  ČZU  stránky České zemědělské univerzity v Praze
  Historie katedry agroekologie a biometeorologie
  Cesta časem. Jak se proměnila naše univerzita od dob socialismu?   Jakub Kopecký, 11.2.2014, univerzitní noviny ČZU
  Historické okénko: Dříve pole, dnes škola  Jan Maňas, 27.11.2015, univerzitní noviny ČZU

  FOTOGALERIE:
  ČZU

 • Licence Creative Commons