MATEŘSKÉ ŠKOLY


V důsledku odtržení pohraničí v roce 1938 se vrátil velký počet učitelů obecných škol do vnitrozemí.

Proto vydalo ministerstvo školství směrnice, podle kterých se měly zřizovat mateřské školy.

Podnět na řízení MŠ dala již roku 1938 místní odbočka spolku "Ochrany matek a dětí". Nebylo uskutečněno pro finanční potíže.


 První mateřská škola.

Obecní zastupitelstvo se na podzim 1939 usneslo zřídit mateřskou školu v Suchdole. Organizací byl pověřen ředitel obecné školy Karel Pergtold.

Pro mateřskou školu mohla být uvolněna jen jedna třída v budově obecné školy..

2.ledna 1940 školka zahájila činnost.
Učitelkou byla odborná učitelka Emilie Dvořáková a učitelka Marie Hájková.
Přihlásilo se 25 dětí ve věku 3-6 let. Pro nedostatek peněz děti chodily na oběd domů.

1941-43- po obsazení školy německou armádou (1941-43) se školka přestěhovala do  hostince V.Brejchy
proti velkostatku a později do hostince u Gaislů na Budovci.

1943  - školka se vrací do budovy obecné školy, kde zůstává do května 1945.

1945- podařilo se získat vhodné místnosti ve vile v ulici Olšová čp.539 na Výhledech, které až do července sloužily obecnímu úřadu.

Tento dům původně vlastnili Karel Lehnert s chotí. Pozdější oběti holocaustu - jména na pomníku.
Povolení na stavbu bylo vydáno v roce 1935 a kolaudováno v říjnu 1938.
Usnesením Lidového soudu civilního v Praze I., odd 47, dne 15.II.1957 připadla polovina domu Čsl. státu - MNV v Suchdole.
Zřejmě se už jednalo o 2. polovinu, která patřila paní Růženě Lehnertové.

1955- byl upraven dům v ulici Rohová č.p.540.
Původními majiteli byli Antonín a Hertha Kollveck. Stavba povolena v roce 1935 a kolaudována v říjnu 1938.
Dům byl v roce 1946 zkonfiskován. Později byl upraven a od roku 1955 zde byla mateřská škola.
Poté, co byla otevřena mat. škola v Gagarinově ulici, působí zde nyní Dům dětí a mládeže.


 Druhá mateřská škola.

V říjnu 1946 —otevřena druhá mateřská škola v budově Masarykovy obecné školy.
Ředitelkou byla jmenována Ludmila Klímová.

1
(foto poskytla J.Nahodilová)
škola u Petržílků, 1961
2
(foto poskytla J.Nahodilová)
škola u Petržílků, 1961

1951- přemístění školy do bývalé restaurace U Petržílků.
1959- ředitelkou Marie Patková.
1973- ředitelkou Marie Sobotková.


 Třetí mateřská škola.

1.9.1964- zřízena třetí mateřská škola v bývalé restauraci U myslivny (U Zemanů).


 Mateřská škola - Gagarinova ul.

3
(foto poskytl P.Hejl)
dokončená budova MŠ v roce 1984
4
(foto poskytla M.Seifarthová)
třída v roce 1984

1977 —ČVUT zpracovává projekt školy.
15.11.1983 —předání objektu školské správě Praha 6.

5
předání objektu
.
.
6
předání objektu
mluví Ladislav Vlachynský, předseda MNV
vlevo- ředitelka MŠ Irena Dvořáková

2.1.1984 —zahájeno pravidelné vyučování.
      Byly sem přemístěny zrušené mateřské školy z:
      - bývalé restaurace U Petržílků (K Roztokům č.p. 220)
      - MŠ Rohová 540 (objekt dán do užívání pionýrům)
14.5.1990 —po požáru pavilonu ZŠ sem byly přemýstěny třídy 1.A a 1.B.
25.10.1994 —v budově otevřen denní stacionář. (viz fotogalerie)
1.2.2012 —otevřeny 2 třídy v nové nástavbě.

Přehled ředitelek (-lů):

1983- 1998   Irena Dvořáková  

 • 1998- 2006   Jitka Kabelová
  2006- 2007   Bohunka Minárová
  2007- 2013   Marcela Hanáková
  2013 -         Stanislav Zelený

  (Výpis z článku v Suchdolských listech 5/ 2013, str.23,24, Stanislav Zelený)  


  Zpracoval J.J., 5/ 2017

  ZDROJE:
  obecní kronika
  Zuzana Kučerová, MČ Praha Suchdol
  Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem, L.Navrátil, 1964
  Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka, 1999

  FOTOGALERIE:
  Mateřské školy- třídy
  otevření denního stacionáře, 25.10.1994

  www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020