UDÁLOSTI

1648 Vyplenění Suchdola Švédy
1914-1918 1. světová válka
1939-1945 Okupace
29.4.1945 Transport smrti—Roztoky rozhovor s pmětníkem
Miroslavem Dudákem
(ODRAZ,Roztocký měsíčník 05-2013)
1945 Květnové povstání
1948 Nástup KSČ
1968 Okupace—srpen 1968
1975 Letecké neštěstí v Suchdole. vzpomínka na havárii, 30.10.2015
fotogalerie
1990 Požár školního pavilonu
8.8.2003 Požár mrazíren—Sedlec novinový článek 1
novinový článek 2
www.historiesuchdola.cz © 2013-2017