Titulek a menu

UDÁLOSTI

1 1648 Vyplenění Suchdola Švédy
2 1914-1918 1. světová válka
3 8.6.1932 Havárie autobusu Novinový článek
4 1939-1945 Okupace
5 29.4.1945 Transport smrti—Roztoky
6 1945 Pražské povstání
7 1948 Nástup KSČ
8 1968 Okupace—srpen 1968
9 17.8.1974 Živelní pohroma Zápis v obecní kronice
10 30.10.1975 Havárie letadla 1975 Vzpomínka, 30.10.2015
   fotogalerie
11 1990 Požár školního pavilonu
12 8.8.2003 Požár mrazíren—Sedlec Novinový článek 1
Novinový článek 2
  • Licence Creative Commons