SPORT


   Tělocvičné jednoty Dělnická tělocvičná jednota   ( DTJ )

Federální dělnická tělocvičná jednota   ( FDTJ )

Jednota proletářské tělovýchovy   ( JPT )

Federace proletářské tělovýchovy   ( FPT )

Tělocvičná jednota Sokol od roku 1921
Tělocvičná jednota Slavoj Suchdol jednotlivé oddíly
Fotbal fotbalové kluby, schema vývoje klubů, situace hřišť
Cyklistika Klub cyklistů, od roku 1930
Házená od roku 1963


www.historiesuchdola.cz © 2013-2018