Titulek a menu

   SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE


Č

Československý (Český) červený kříž od roku 1947
Československá obec legionářská 1933-1949
Český svaz ochránců přírody Uvítáme informace
Český svaz protifašistických bojovníků později Český svaz bojovníků za svobodu
Český svaz žen od roku 1945
Československá ochrana matek a dětí od roku 1936
Český zahrádkářský svaz včetně Sdružení zahrádkářů Praizler Suchdol
  Český svaz chovatelů drobného zvířectva holubáři

D

Domovina Domovina domkařů a malorolníků v Sukdole

F

Fialová legie č.1 Suchdol u Prahy 1938-1939
Federovaná komunistická osvětová jednota 1922-1927

J

Jednotný svaz českých zemědělců 1945-1952
Jednota myslivecké společnosti
Jednota soukromých zaměstnanců obchodu... od roku 1939
Junák—český skaut málo informací

O

Okrašlovací spolek pro osadu Výhledy v Suchdole 1939-????
Odborová Jednota republikánských zaměstnanců od roku 1931
Osvětová rada—později— Osvětová beseda 1947-1999
OCHOTNICKÉ DIVADLO ochotnické soubory
  Odborová organizace tesařů založena 1895
  Odborová organizace dělníků založena 1895

S

Spolek Kos 1895-1897
Spolek Probuzení 1897-1901
Spolek Václav Budovec od roku 1918
Společnost přátel demokratického Španělska 1938-1939
Spolek chovatelů poštovních holubů Maják 1932-1952
Spolek pro zbudování a udržování katolického kostela 1935-1951
Solidarita sdružení na obranu práv a pro soc. pomoc 1937-1939
Spolek Vzájemnost v ČSR 1937-1939
Sbor dobrovolných hasičů od roku 1890
Svaz přátel SSSR založen 1935-sloučen 1949
Svaz československo—sovětského přátelství od 1949
Socialistický svaz mládeže (SSM)
Svaz Stráž svobody
Svaz osvobozených politických vězňů 1947-1949
Svaz proletářských bezvěrců 1927-1937
  Svazarm
  Spolek pěstitelů králíků založen 1939

V

Vzájemnně se podporující a vzdělávací spolek Rovnost 1895 - 1952
Vlastenecko—dobročinná obec baráčníků od roku 1929

  • Licence Creative Commons