Titulek a menu


Seřazeno podle data zpracování.


Konec II.sv.války na Suchdole Růžena Malá, vzpomínky z roku 1982.
Trojanův mlýn připomíná Sováka, Horníčka, Alše Vzpomínky Jiřího Karla, bývalého majitele Trojanova mlýna.
Článek Františka Cingera (2003).
Radovan Papež- Za panem učitelem Článek Elišky Kosové, Such.listy 02-2013 str.13.
Ukrývání parašutistů na Unitasce 1945 Vypráví Marie Doubravová. Zapsala E.Buchtelová, 2/2014.
Josef Behenský - jméno na pomníku Vypráví Marcela Vaňhová (Borýsková), vnučka J.Behenského, 2014.
Příběh uprchlých ruských vězňů z transportu, 1945 Vypráví Nina Dudová, zapsala T.Petrová, 3/2014.
Viera Svobodová - zvoník Vzpomíná A.Haladová, vnučka,13.4.2014.
Antonín Marek - cukrář

Když na zmrzlinu, tak k Markovi

Na svého dědu vzpomíná Zuzana Černá, rozená Marková, 10/2014.

Článek v SL 2/ 2017, Z. Černá.

Antonín Bouška - jméno na pomníku Vypráví Bohumil Sommer, vnuk sestry manželky A.Boušky, 11/2014.
Živnost mlékařská „A. Kloudová a dcery" Bohumil Sommer vzpomíná na tuto živnost.
Václav Kozák - jméno na pomníku

Sedmdesáté výročí pochodu smrti ze Straubingu do Dachau 25.dubna 1945

Jaroslav Kozák vzpomíná na svého otce, 11/2014.
Lodža Kwiatkowská—Osvětim—Suchdol—70 let

Zemřela Lodža Kwiatkowska

Na Lodžu Kwiatkowskou vzpomíná B.Sommerová.

Oznámení a vzpomínka, B.S., 26.8.2015.

Antonín Kouda—zámečník, ochotník Vypráví Bohumil Sommer, 2/2015.
Vladislav Soukup—učitel Vladimír Soukup vypráví o svém otci, 2/2015.
Marie Benetková—jméno na pomníku

Marie Benetková- v knihách

Vypráví J.Jetelová, praneteř, 3/2015.

Vzpomíná V.Kolár, prasynovec, 4/2015.

Brandejsův statek Postřehy o tomto objektu, Anna Šrámková-Hrušková, 4/2015.
Jaroslav Kučera—jméno na pomníku Zuzana Truněčková vypráví o svém dědovi, 7/2015.
Jan Denk M.Seifarthová a A.Kadeřábková vzpomínají na svého dědu, 10/2015.
Bohumír Vetyška Na svého otce vzpomíná Radmila Veselá, 12/2015.
Karel Hruška—kadeřník Na svého otce vzpomíná Marie Plasová, 12/2016.
Antonín Bartůšek Vzpomíná jeho vnuk Antonín Pajkrt, 1/2017.
Zdeněk Vogel

Zážitek u profesora Vogela

Vzpomíná Vladimír Soukup, 3/2017.

Článek v SL 2/ 2017, Vladimír Soukup.

Alexandr Brandejs—vzpomínky mého táty Vzpomíná Milan Kosák, 3/2017.
Václav Hálek Vzpomíná Vladimír Soukup, 4/2017
František Urban—vzpomínky na známého hostínského Sestavil Bohumil Sommer, 10/2017.
Chaluš Matěj—účastník 1.sv.války Vzpomínky sestavil Pavel Vaniš, 3/2018.
Behenský Karel—deportace do Buchenwaldu Vzpomíná Marcela Vaňhová-rozená Behenská, neteř K.B.

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020