Titulek a menu

OSOBNOSTI

  OSOBNOSTI Odboj—Společenská angažovanost—věda—historie
  STAROSTOVÉ Rychtáři—starostové—předsedové MNV—starostové
  LÉKAŘI
  UMĚNÍ Malíři—hudba—herci
  SPORT
  KRONIKÁŘI
  JMÉNA NA PAMĚTNÍ DESCE Obětí 1. světové války
  OBĚTI HOLOCAUSTU Židovští občané, kteří měli před deportací bydliště v Suchdole a zahynuli
  JMÉNA NA POMNÍKU Obětí 2. světové války
  ČESTNÍ OBČANÉ Čestné občanstvíwww.historiesuchdola.cz © 2013-2019