OSOBNOSTI

  OSOBNOSTI odboj—společenská angažovanost—věda—historie
  STAROSTOVÉ rychtáři—starostové—předsedové MNV—starostové
  LÉKAŘI
  UMĚNÍ malíři—hudba—herci
  SPORT
  KRONIKÁŘI
  JMÉNA NA PAMĚTNÍ DESCE obětí 1. světové války
  OBĚTI HOLOCAUSTU židovští občané, kteří měli před deportací bydliště v Suchdole
a zahynuli
  JMÉNA NA POMNÍKU obětí 2. světové války
  ČESTNÍ OBČANÉ čestné občanství in memoriam
  PAMĚŤ SUCHDOLA vzpomínky suchdolských pamětníků

www.historiesuchdola.cz © 2013-2018