OSOBNOSTI

  OSOBNOSTI
  STAROSTOVÉ rychtáři—starostové—předsedové MNV—starostové
  LÉKAŘI
  KRONIKÁŘI
  JMÉNA NA POMNÍKU osudy obětí 2. světové války
  ČESTNÍ OBČANÉ čestné občanství in memoriam
  PAMĚŤ SUCHDOLA vzpomínky suchdolských pamětníků

www.historiesuchdola.cz © 2013-2017