OSOBNOSTI


Aleš Mikoláš
( 1852-1913 )
malíř, kreslíř, ilustrátor

rozrod Aleš

Václav Budovec
( 1551-1621 )
rod Budovců z Budova
Brandejs Alexandr
( 1848-1901 )
podnikatel, mecenáš

rozrod Brandejs

Fárek František
( 1894-1973 )
domácí odboj v II.světové válce
Hálek Václav
( 1937-2014 )
hudební skladatel
Hantych Josef
( 1911-1997 )
vzpěrač, olympijský reprezentatnt
Hnízdo Vladimír Jan
( 1914-1978 )
sochař, scénograf, malíř- Sedlec
Husa Stanislav
( 1927- )
politický vězeň z 50.let
Ječný Jiří
( 1929-2014 )
fotbalový reprezentant
Kopřiva Luděk
( 1924-2004 )
herec
Nejedlý Karel
( 1896-1945 )
vedl odbojovou skupinu "Kapitán Nemo" (1939-41)
Papež Radovan
( 1927-2013 )
pedagog, malíř, čestný občan
Pernický Rudolf
( 1915-2005 )
zahraniční odboj v II.světové válce, čestný občan
Radvanský Artur
( 1921-2009 )
odboj v II.světové válce, čestný občan
Skálová Adriana akademická malířka
Šerých Jaroslav
( 1928-2014)
akademický malíř, čestný občan
Urban František
( 1875-1938 )
zastupitel, starosta SDH, starosta Sokola
Vogel Zdeněk
( 1913-1986 )
herpetolog
Vovsová Magdaléna akademická grafička, pedagog
Žilka Václav
( 1924-2007)
pedagog, hudebník, čestný občan


OBĚTI I. SVĚTOVÉ VÁLKY jména na pamětní desce
OBĚTI II. SVĚTOVÉ VÁLKY jména na pomníku
ČESTNÍ OBČANÉ udělení čestného občanství in memoriam

www.historiesuchdola.cz © 2013-2018