Titulek a menu

MAJITELÉ—NÁJEMCI—SPRÁVCI DVORA

1045 klášter pannen benediktínek u sv. Jiří na Hradčanech
zač. 14.stol. Držitel dvora měšťan Mikuláš Hiltpandův
1346 Držitel dvora Mikuláš Rokycanský
1403 tvrz Majitel tvrze-rytíř Nyklík (Mikuláš) u Ořecha
1405-1415 tvrz Majitel tvrze-Zdeněk z Chýně
1419-1434 tvrz Majitel tvrze-Vilém z Konic
1421 Pražané po vítězství nad Zikmundem
1429 Jan Keruňk Jednooký z Lomu
1487 Ondřej Předbor z Radešína
1490-1505 Václav Budovec z Budova a dále jeho rod
1505 neznámý majitel
1541 synové Václava Budovce, Adam a Kryštov
???? Štěpán Tetaur z Tetova
1557 rytíř Ctibor Sluzský z Chlumu a na Tuchoměřicích
???? syn Zikmund Sluzský
???? Adam Sluzský
1617-1624 Kateřina Sluzská ze Zábědovic
1631-1638 Kateřina Polyxena z Donína
1638-1643 Hynek Vamberský z Rohatce
1643-1645 rodina Egida Fuchse z Reinburku
1645-1648 rodina rytíře Rudolfa Cellera z Rosenthalu
1648-1652 Obyvatelé odcházejí. Zůstává v troskách do roku 1652
1652 Jakub Ondřej Roden z Hirsenau
1656-1664 Roden pronajímá správci Danielu Oriesovi
1664-1668 Roden pronajímá správci Danielu Petržilkovi
1668 Roden pronajímá správci Danielu Rodanovskému
1675 Václav Vojtěch ze Šternberka - příbuzný Rodena
1678 rytíř Kašpar Proy z Gieselberka
1679-1932 španělští benediktini
1846 jako správce Antonín Quadrát
1856 jako správce Leopold Čížek  (1859- 1863 starosta)
1863 jako správce Jan Dubec
1866-1874 jako nájemce Vilém Brandejs
1874-1896 jako nájemce Alexandr Brandejs
1896-1909 jako nájemce Josef Hanousek
1910-1915 jako nájemce Alois Kolínský
1920 nájemce Alois Kolínský (syn)
1923 nájemce Jan Lacina
1932 nový majitel-V.Souček z Mochova
1936 nový nájemce Karel Werba (Němec)
www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020