Titulek a menu

SUCHDOLSKÉ A OKOLNÍ LOKALITY A OBJEKTY

AKCÍZ Stanoviště daňové kontroly.
BRANDEJSŮV STATEK Také Chronologický přehled majitelů a nájemců dvora.
KAPLE SV. VÁCLAVA
LOMY U Tůmova mlýnu, u Spáleného mlýnu, Kozí hřbety.
MLÝNY Spálený, Trojanův, Tůmův.
PAMÁTNÉ STROMY Vrba zapomenutá, Lpa svobody, lipová alej, platan
stromy čestným občanům, hraniční duby.
ROZTOCKÝ HÁJ
SEDLECKÉ CIHELNY Hergetova, Unitaska, Republika...
STARÉ CESTY Via Magna, Lužická cesta, rozcestník.
TVRZ
TYPOVÝ DŮM BAŤA Prodejna obuvi, drogerie, Suchdolská 619/ 33.
VINICE Ferule—právo viničné. Také ukázky jiných ferulí.
ZVONIČKA Historie, dokončení opravy 1997.

  • Licence Creative Commons