SUCHDOLSKÉ A OKOLNÍ LOKALITY

BRANDEJSŮV STATEK
KAPLE SV. VÁCLAVA
LOMY u Tůmova mlýnu—u Spáleného mlýnu—Kozí hřbety
MLÝNY Spálený—Trojanův—Tůmův
PAMÁTNÉ STROMY Vrba zapomenutá—Lípa svobody—lipová alej—platan
stromy čestným občanům—hraniční duby
ROZTOCKÝ HÁJ
STARÉ CESTY Via Magna—Lužická cesta—rozcestník
TVRZ
UNITASKA
VINICE
ZVONIČKA

www.historiesuchdola.cz © 2013-2018