Titulek a menu

SUCHDOLSKÉ A OKOLNÍ LOKALITY A OBJEKTY

AKCÍZ Stanoviště daňové kontroly
BRANDEJSŮV STATEK
KAPLE SV. VÁCLAVA
LOMY U Tůmova mlýnu—u Spáleného mlýnu—Kozí hřbety
MLÝNY Spálený—Trojanův—Tůmův
PAMÁTNÉ STROMY Vrba zapomenutá—Lípa svobody—lipová alej—platan
stromy čestným občanům—hraniční duby
ROZTOCKÝ HÁJ
STARÉ CESTY Via Magna—Lužická cesta—rozcestník
TVRZ
TYPOVÝ DŮM BAŤA Prodejna obuvi, drogerie, Suchdolská 619/ 33
UNITASKA
VINICE Ferule—právo viničné
Také ukázky jiných ferulí
ZVONIČKA Historie, dokončení opravy 1997

  • Licence Creative Commons