Titulek a menu

ŽIVNOSTI, OBCHODY

  RESTAURACE, HOSPODY, PRODEJ PIVA

SUCHDOL

Hospoda Na Chumberku Chumberk č.p.15
(dnes Kamýcká)
od 13.století
první hospoda v Suchdole
Hostinec ve Dvorské ul. čp.9 Dvorská č.p.9 1830- 1945
druhá hospoda v Suchdole
zvaná také U Vyskočilů
Hostinec U Hálků později U Šíchů U Rybníčka č.p.54
(dnes Pod Rybníčkem)
od roku 1880
třetí hospoda v Suchdole
Restaurace V Ráji Suchdolská č.p.100 od roku 1900
čtvrtá hospoda v Suchdole
Restaurace U Dudáků Kostelní č.p.445
(dnes Internacionální)
od roku 1933
Restaurace U Petržílků Roztocká č.p.220
(dnes K Roztokům)
od roku 1927
Restaurace Výhledy—U Měřinských Výhledské nám. č.p. 527 od roku 1939
Hospoda U Gaislů Kamýcká č.p.417 od roku 1932
Restaurace U Zajíců Kamýcká č.p.131 od roku 1923, zvaná také U Patáků
Restaurace U Křížů Suchdolská č.p.88 zvaná také U Kynclů
Restaurace U myslivny K Roztokům č.p.879/ 77 U Zemanů
Starosuchdolská restaurace Ke Kozím hřbetům č.p.3 U Křena, málo informací
Restaurace U Nováků Tyršova č.p.205
(dnes Novosuchdolská)
do roku 1953
Spálený mlýn Spálený mlýn č.p.26 od roku 1921
Hospoda U Trojanů Trojanův mlýn č.p.16 1924 - 1942
Grünhut Bedřich Pod rybníčkem č.p.22 výčep, od roku 1923
Suchý Václav Trojanův mlýn č.p.16 1938-1941
Hrudková Antonie Roztocká č.p.309
(dnes K Roztokům)
od roku 1932 prodej lah.piva
Polák Jan V údolí č.p.575 od roku 1939 prodej lah.piva


SEDLEC

Restaurace U slona Hotel California, č.p.1 od 1908
Hostinec U Hladíků křižovatka Kamýcká- V Sedlci od 1908
Hostinec U lva Sedlec č.p.2 foto z roku 1958—málo informací
Hostinec Václava Kapitána Sedlec č.p.4 foto
Hostinec Na dolině
Válkova hospoda
Roztocká 44/5 byl zde první sedlecký biograf
Hostinec Libosad málo informací
Hostinec V oule Podbabská ul. do roku 1945 sedlecký katastr


ROZTOKY

Roztocké a žalovské restaurace v 19. a 20. století www.roztoky.com Ladislav Kantor, 18.7.2014

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020